Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Go Re’ng ke se na Bagwera?

Go Re’ng ke se na Bagwera?

O Inthaneteng o bogetše dinepe tša moletlo o sa tšwago go feta. Bagwera ba gago ka moka ba gona e bile go molaleng gore ba a ipshina. Eupša go na le seo se sego gona. Ge e le gabotse, go na le motho yo a sego gona—wena!

O ipotšiša gore: ‘Go re’ng nna ke sa laletšwa?’

Ka morago ga go belaela o thoma go galefa. O kwa eka o hlalefeditšwe! Go bjalo ka ge eka segwera sa gago se theilwe motheong woo o sego wa tia. O thoma go ikwa o lewa ke bodutu ke moka o ipotšiša gore: ‘Go Re’ng ke se na Bagwera?’

 Molekwana wa go lewa ke bodutu

Therešo goba Maaka

 1. Ge e ba o na le bagwera ba bantši, o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

 2. Ge e ba o ka tsena Wepesaeteng ya go dira bagwera, o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

 3. Ge o tlwaetše go romelana melaetša le batho ba bangwe, o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

 4. Ge o ka tlwaela go direla batho dilo tše dibotse, o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

Karabo ya dintlha tše ka moka ke maaka.

Ke ka baka la’ng re re’alo?

 Therešo ka bagwera le go lewa ke bodutu

 • Go ba le bagwera ba bantši ga go bolele gore o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

  “Ke tloga ke rata bagwera ba ka, eupša ka dinako tše dingwe ga ke nagane gore ba nthata go swana le kamoo ke ba ratago ka gona. O ka ikwa o tloga o lewa ke bodutu ge o na le bagwera bao ba sa bontšhego gore ba tloga ba go rata goba go go hloka.”—Anne.

 • Go tsena Wepesaeteng ya go dira bagwera ga go bolele gore o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

  “Batho ba bangwe ba kgoboketša bagwera eka ba kgoboketša dipopi. Eupša go ba le bagwera ba mohuta woo ga go dire gore motho a ikwe a ratwa. Ge e ba o se na bagwera ba kgonthe, go ba le bagwera Inthaneteng go fo swana le ge o le popi.”—Elaine.

 • Go dula o romelana melaetša le batho ba bangwe ga go bolele gore o ka se lewe ke bodutu.

  “Ka dinako tše dingwe ge o lewa ke bodutu o dula o hlola founo ya gago go bona ge e ba go na le yoo a go rometšego molaetša. Ke moka ge o tloga o lewa ke bodutu gomme o bona gore ga go yoo a go rometšego molaetša, seo se ka dira gore o ikwe o se selo!”—Serena.

 • Go direla ba bangwe dilo tše dibotse ga se bohlatse bja gore o ka se tsoge o jelwe ke bodutu.

  “Ka mehla ke be ke leka go fa bagwera ba ka dilo, eupša ke lemogile gore bona ga ba mphe selo. Ga ke itsholele gore ke ile ka ba fa dilo, eupša ga go kgahliše gore bona ga ba fele ba mpha dilonyana.”—Richard.

Therešo ya bophelo: Ge e le gabotse go lewa ke bodutu go ka monaganong wa motho. Kgarebe e bitšwago Jeanette e re: “Go lewa ke bodutu ke seo motho a se naganago eupša ga se selo sa kgonthe.”

O ka dira’ng ge o ka ikwa o se na bagwera goba o lewa ke bodutu?

 Kamoo o ka fenyago go lewa ke bodutu

Thoma go ikholofela.

“Motho a ka lewa ke bodutu ge a sa ikholofele. Go thata go dira segwera le motho yo mongwe ge e ba o ikwa o sa swanele go ba mogwera wa motho yoo.”—Jeanette.

Beibele e re: “O rate wa geno ka mokgwa wo o ithatago ka wona.” (Bagalatia 5:14) Gore re kgone go ba le bagwera, re swanetše go ikholofela—eupša seo ga se bolele gore re swanetše go ikgantšha.—Bagalatia 6:3, 4.

Phema go ikwela bohloko.

“Go lewa ke bodutu go swana le mmu o thapilego wa leraga. Ge o ka fetša nako e ntši o eme go ona, go ba thata gore o tšwe go wona. Ge o ka itumelela go ikwela bohloko kudu, ke moo batho ba ka se sa nyakago go ba le wena.”—Erin.

Beibele e re: “Lerato ... ga le nyake tša go ikhola.” (1 Bakorinthe 13:4, 5) Therešo ke gore, ge re ka inaganela kudu, re palelwa ke go kwela batho bohloko gomme seo se tla dira gore ba bangwe ba se nyake go ba bagwera ba rena. (2 Bakorinthe 12:15) Therešo še: Ge e ba go atlega ga gago go lekanyetšwa ka seo ba bangwe ba se dirago, gona o paletšwe! Ge e le gabotse, ge e ba motho a dulela gore “Ga ke founelwe ke motho” goba “Batho ga ba ke ba ntaletša kaekae” o bea lethabo la gagwe ka diatleng tša ba bangwe. Na seo ga se go dumela batho ba laola lethabo la gago?

O se ke wa amogela motho yo mongwe le yo mongwe gore e be mogwera wa gago.

“Batho ba go lewa ke bodutu ba rata mahlo a batho go ba go fihla boemong bja gore ga ba na taba ya gore seo se dirwa ke mang. Ba fo nyaka go ikwa ba ratwa. Eupša batho ba bangwe ba ka dira gore o ikwe o ratwa e le feela gore ba ikhole ka wena. Ke moka o tla ikwa o lewa ke bodutu go feta mathomong.”—Brianne.

Beibele e re: “Yo a sepelago le ba bohlale o tla hlalefa, eupša yo a gweranago le ditlaela o tla tshereana.” (Diema 13:20) Motho yo a swerego ke tlala a ka ja selo se sengwe le se sengwe seo a se hwetšago. Ka mo go swanago, batho bao ba tlogago ba nyaka bagwera ba ka nyakana le bagwera mafelong a fošagetšego. Ba ka feleletša ba ikgweranya le batho bao ba tlago go ba laola, ba nagana gore segwera sa mohuta woo se tlwaelegile gomme ga go se sengwe se sekaone.

Phetho: Batho ka moka ba fela ba lewa ke bodutu; le ge re sa lewe ke bodutu ka tsela ya go swana. Le ge go lewa ke bodutu go sa kgahliše, ge e le gabotse seo e fo ba e le maikwelo. Seo re se kwago se bakwa ke seo re bego re se nagana, le gona re ka laola seo re se naganago.

O se nyake go gontši go ba bangwe. Jeanette yo a tsopotšwego pejana, o re: “Ga se batho ka moka bao e ka dulago e le bagwera ba gago ba paale, eupša mafelelong o tla hwetša batho bao ba tlogago ba go rata. Lerato lona leo le lekane. Le ka go thuša go lwantšha go lewa ke bodutu.”

Na o nyaka thušo e oketšegilego? Bala lepokisi le le rego: “ Go Phema go Boifa go ba le Bagwera.” E bile taonelouta PDF e rego “Go Katanela go se Lewe ke Bodutu.”