Seo o ka se dirago

Sa pele, tseba mohuta wa batho bao o hwetšago go le thata kudu gore ba go amogele.

Nywaga:

Ga ke amogelwe ke . . .

 • dithaka

 • bafsa bao ba mphetago

 • batho ba bagolo

Bokgoni:

Ga ke amogelwe ke . . .

 • boradipapadi

 • batho bao ba nago le bokgoni

 • dirutegi

Semelo:

Ga ke amogelwe ke batho bao ba . . .

 • ikholofelago

 • tumilego

 • nago le sehlotswana

Sa bobedi, kgetha lefoko leo le hlalosago tsela yeo o itshwarago ka yona ge o na le batho bao o ba kgethilego ka mo godimo.

 • Ke itira eka ke rata goba ke kgahlegela dilo tše di swanago le tša bona.

 • Ke hlokomologa dilo tšeo ba di kgahlegelago ka bolela ka tša ka.

 • Ke a ikhomolela gomme ka nyaka sebaka sa go tloga.

Sa boraro, gata mogato wa pele! O ka se letele gore ka mehla batho ba tle go wena; ka dinako tše dingwe wena o swanetše go ya go bona. (Bafilipi 2:4) O ka dira seo bjang?

Nyaka bagwera bathong bao e sego dithaka tša gago. Nagana ka se: Ke ka baka la’ng o nyaka go gwerana feela le dithaka tša gago ke moka o belaela ka gore ga o hwetše bagwera? Seo se tla swana le go bolawa ke tlala o le sehlakahlakeng seo se tletšego ka dihlapi!

Mma o ile a nkgothaletša gore ke leke go bolela le batho ba bagolo. O itše ke tla makatšwa ke go bona gore go na le dilo tše dintši gakaakaang tšeo re swanago ka tšona. O be a nepile, ga bjale ke na le bagwera ba bantši!”—Helena wa nywaga e 20.

Ithute go ba le bokgoni bja poledišano. Sephiri ke (1) go theetša, (2) go botšiša dipotšišo le (3) go bontšha kgahlego ya kgonthe.—Jakobo 1:19.

Ke leka go ba motheetši go e na le go ba yo a bolelago. Le gona ge ke bolela, ke leka gore ke se ke ka bolela ka nna goba go bolela gampe ka ba bangwe.”—Serena wa nywaga e 18.

Ge e ba motho yo a itšego a nyaka go bolela ka selo seo ke sa se tsebego gabotse, ke mo kgopela gore a hlalose, e lego seo ke holofelago gore se tla mo dira gore a bolele le nna kutšwanyana.”—Jared wa nywaga e 21.

Ke na le dihlong, ka gona ke ikgapeletša gore ke boledišane le batho. Eupša gore o dire bagwera, o swanetše go ba le bogwera. Ka gona ke thomile go bolela.”—Leah wa nywaga e 16.