Seo o ka se dirago

1. Naganišiša ka dika tša gago. (2 Bakorinthe 11:6) Gaešita le ge e le mo gobotse go lemoga mafokodi a gago, o na le mo gontši moo o ka go dirago. Go lemoga dika tša gago go tla go nea kgodišego yeo o e hlokago e le gore o se sa itebelela ka tsela e fošagetšego gomme o fenye go lewa ke bodutu. Ipotšiše gore: ‘Dika tša ka tše dibotse ke dife?’ Nagana ka bokgoni bjo itšego bjo o nago le bjona goba dika tše dibotse tšeo o nago le tšona.

2. Kgahlegela batho ba bangwe e le ka kgonthe. Thoma ka go kgahlegela batho ba sego kae feela. Mofsa yo a bitšwago Jorge o re: “Go fo botšiša batho ba bangwe gore ba phela bjang goba go ba botšiša ka mošomo wa bona go go thuša gore o ba tsebe gakaone.

O ka hwetša tsela ya go fenya mapheko ao a go aroganyago le dithaka tša gago

Tšhišinyo: O se ke wa nyaka go gwerana feela le dithaka tša gago. Ba bangwe ba bagwera ba paala bao ba begilwego ka Beibeleng e be e le batho bao ba fetanago ka nywaga e mentši kudu, ba bjalo ka Ruthe le Naomi, Dafida le Jonathane gotee le Timotheo le Paulo. (Ruthe 1:16, 17; 1 Samuele 18:1; 1 Bakorinthe 4:17) Le gona gopola gore poledišano ke go abelana dikgopolo, ga go fo bolela motho o tee. Batho ba tšeela godimo batheetši ba babotse. Ka gona ge e ba o na le go ba le dihlong, gopola gore ga se gore e swanetše go ba wena o bolelago ka dinako tšohle!

3. Hlagolela go ba le ‘kwelobohloko.’ (1 Petro 3:8) Gaešita le ge o sa dumelelane le pono ya motho yo o boledišanago le yena, ka go se fele pelo mo dumelele gore a bolele. Bolela kudu ka dintlha tšeo le dumelelanago ka tšona. Ge e ba o nagana gore o swanetše go ganetša motho yoo ka taba e itšego, dira bjalo ka boleta le ka šedi.

Tšhišinyo: Bolela le batho ba bangwe ka tsela yeo o ka ratago gore ba bolele le wena ka yona. Dingangišano tše di sa hlokagalego goba go kwera batho ba bangwe le go ba roga goba go itira moloki ka go ba ahlola, go fo dira gore ba se ke ba go batamela. Ba tla go rata kutšwanyana ge e ba ‘mantšu a gago ka mehla e le a kgahlišago.’—Bakolose 4:6.