Taonelouta le go phrintha mošomo wa go ithuta gomme o ithute ka batho le mafelo a mehleng ya Beibele. Araba dipotšišo ke moka o kgopele setho se sengwe sa lapa go bona ge e ba dikarabo tša gago di nepagetše.