Dithuto tše tša Beibele di hlametšwe bana ba nywaga e meraro le ya ka tlase. Kopiša sehlogo se gomme o se bale le ngwana wa gago.