Taonelouta letlakala le la go tsenywa mebala gomme o leke go swaya dilo tše tharo tše sa swanego gare ga diswantšho tše tše pedi.