Anthony Morris III, e lego setho sa Sehlopha se Bušago, o rola lelokelelo le la bidio ya dipopaye e le sedirišwa se sengwe sa go thuša batswadi go ruta bana ba bona.