Taonelouta karata ye ya motho wa ka Beibeleng gomme o ithute ka Rubeni e lego morwa wa leitšibulo wa Jakobo. E phrinthe, e sege, e mene ka bogare gomme o e boloke.