Taonelouta karata ye ya motho wa ka Beibeleng gomme o ithute ka Kora yo a ilego a rabela kgahlanong le Moshe le Arone. E phrinthe, e sege, e mene ka bogare gomme o e boloke.