Taonelouta karata ye ya motho wa ka Beibeleng gomme o ithute ka Jakobo, e lego morwa wa Isaka le Rebeka. E phrinthe, e sege, e mene ka bogare gomme o e boloke.