Taonelouta karata ye ya motho wa ka Beibeleng gomme o ithute ka Esau, e lego ngwanabo Jakobo. E phrinthe, e sege, e mene ka bogare gomme o e boloke.