Taonelouta karata ye ya motho wa ka Beibeleng gomme o ithute ka Arone e lego ngwanabo Moshe, yo a ilego a ba moperisita yo a phagamego wa mathomo Isiraeleng. E phrinthe, e sege, e mene ka bogare gomme o e boloke.