Ke ka baka la’ng Ruthe a ile a tlogela legae leo a bego a le tseba a yo dula nageng e nngwe? Bala kanegelo ye ya Beibele inthaneteng goba go tšwa go PDF yeo e phrinthilwego.