Ithute ka Adama le Efa bao ba ilego ba dira phetho ya boithati yeo e kgomago motho yo mongwe le yo mongwe lehono. Bala kanegelo ya diswantšho Inthaneteng goba go PDF e phrinthilwego.