Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

JULY 28, 2014
UKRAINE

Go se Tšee Kgato ga Bahlankedi ba Tiišetšo ya Molao go Feleletša ka go se Otlwe ga Bao ba Dirago Melato le go Baka Dikgobalo tše Oketšegilego Kua Ukraine

Go se Tšee Kgato ga Bahlankedi ba Tiišetšo ya Molao go Feleletša ka go se Otlwe ga Bao ba Dirago Melato le go Baka Dikgobalo tše Oketšegilego Kua Ukraine

“Ge batho ba sa otlelwe molato wa bosenyi, ba tšwela pele ba senya.” Therešo ya polelwana ye e bonagala gabotse kua Ukraine, moo Dihlatse tša Jehofa tše dintši di tlaišwago ka baka la go hloiwa ga bodumedi bja tšona. Dihlatse tša Jehofa di leboga gore mmušo wa Ukraine o tiišeditše tokologo ya tšona ya bodumedi, lega go le bjalo di tšhošwa ke bosenyi bja go bakwa ke lehloyo bjo bo tšwelago pele bo ata mola e bile balaodi ba mmušo ba sa otle disenyi tše.

Ditlhaselo tše Oketšegago

Go tloga ka 2008, go gobaditšwe Dihlatse tša Jehofa tše 64 kua Ukraine ge di le bodireding bja tšona bja bodumedi goba di boa. Dikgobalo tše 16 tša tše 64 di bakilwe ke baruti ba Orthodox.

Go tloga ka 2008 go ya go 2013 go sentšwe Diholo tša Mmušo tše 190 e bile disenyi tše di ile tša leka ka makga a 13 go senya meago ka go e fiša. Ngwageng wa 2012 le 2013, ditiro tša go senya Diholo tša Mmušo di ile tša oketšega kudu go feta mengwaga e mene e fetilego.

Ditlhaselo tše šoro di dutše di ata. Ka 2012, Diholo tše pedi tša Mmušo kua Seleteng sa Donetsk di ile tša fišwa lorelore. Ka 2013, Dihlatse tša Jehofa tše pedi di ile tša gobatšwa o šoro moo di ilego tša dula sepetlele nako e telele.

Dihlatse di ile tša bega melato yeo go balaodi ba mmušo e le ge di nyaka tšhireletšo eupša ga se tša ka tša hwetša thušo ka ge balaodi ba mmušo ba sa ka ba dira dinyakišišo tša maleba goba go tšea kgato ya go otla disenyi tše.

Go se Tšee Kgato ga Balaodi ba Mmušo

Go fišwa le go senywa ga Holo ya Mmušo ya Horlivka kua Seleteng sa Donetsk ka June 5, 2014

Tshenyo ya dithoto. Maphodisa a palelwa ke go tšea kgato goba go diega ge melato ya bosenyi begwa. Ge molato wa bosenyi o begwa, balaodi ba mmušo gantši ba gana go tšea kgato goba ba diega go dira dinyakišišo. Le ge molato o ka bulwa motšhotšhisi ga a bone disenyi tše molato goba mohlomongwe kgoro e fa disenyi tše kotlo ya bofefo. Go tloga ka 2008 go ya go 2012, balaodi ba mmušo ga se ba ka ba bona disenyi tše molato ka morago ga go senya dithoto ka makga a 111.

Go gobatša Dihlatse. Maphodisa ka dinako tše dingwe ga a dire dinyakišišo ka melato yeo Dihlatse di gobaditšwego goba mohlomongwe go leka go swara batho bao ba bakago dikgobalo tše. Ge molato o butšwe, balaodi ba mmušo ga se gantši ba bona batho bao ba bakilego dikgobalo tše molato goba go ba otla. Ge kgoro e otla batho ba ba gobatšago Dihlatse, kotlo ye ga e sepedišane le bogolo bja molato ka ge melato ye e sa tšewe e le ya bosenyi yeo e bakwago ke lehloyo.

Go se otlwe ga disenyi tše go di kgothaletša go tšwela pela ka bošoro

Go bethwa o šoro ga Oleksandr Tretiak

Oleksandr Tretiak

Tlhaselo e nngwe e šoro e diragetše ka November 26, 2013, ge Hlatse yeo e bitšwago Oleksandr Tretiak wa mengwaga e 41 a boa gae ka morago ga mediro ya gagwe ya bodumedi. Banna ba bararo ba ile ba hlasela le go betha Mna. Tretiak o šoro ka metsotso e fetago 20. O ile a bolela gore bahlasedi ba gagwe e be e le Ruslan Ivanov; Anatoliy Dovhan, yoo e bego e le motlatša kolonele wa maphodisa; Evheniy Ihlinskiy e lego mokgonyana wa Dovhan ebile e le molaola sephethephethe. Mna. Tretiak o ile a kgona go tšhaba gomme a kitimišetšwa sepetlele a gobetše o šoro, a tšwile dintho tša go bethwa, a gobetše hlogong e bile a robegile nko.

Go sa šetšwe boemo bja gagwe, maphodisa ao a bego a dira dinyakišišo a ile a bolela gore molato wo ke dikgobalo tše nyenyane tšeo di bakilwego ke batho ba bararo bao go sa tsebjego gore ke bomang. Ka morago ga dibeke tše pedi Mna. Tretiak a le sepetlele o ile a lokollwa a se a fola gabotse, ka ge go dula ga gagwe sepetlele nako e telele go be go tla dira gore balaodi ba mmušo ba tšee tlhaselo yeo e le molato o mogolo. Dikgobalo tša gagwe di ile tša dira gore a boele sepetlele letšatšing le le latelago ka morago ga go lokollwa. O ile a fetša matšatši a 23 sepetlele.

Ruslan Ivanov yoo e bego e le yo mongwe wa bahlasedi ba Mna Tretiak o ile a bulelwa molato ka morago ga gore a tšhabe. Mr. Tretiak o boifa gore bahlasedi ba gagwe ba ka mo hlasela gape. O re: “Ke tloga ke kgodišegile gore bahlasedi ba ka ba be ba tutueditšwe ke go hloya bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa e bile ba be ba ikemišeditše go mpolaya.”

Na Balaodi ba Mmušo ba tla Tšea Kgato?

Ukraine ke naga yeo Dihlatse tša Jehofa tše di fetago tše 150 000 di bego di dutše di thabela tokologo ya bodumedi ka mengwaga e mentši e bile le balaodi ba mmušo ba be ba thuša ka mathata ao di fetilego go wona. Dihlatse di holofela gore bahlankedi ba tiišetšo ya molao kua Ukraine ba tla dira dinyakišišo tša maleba tša melato ya bosenyi le go golega disenyi tše e le gore di se sa hlwa di senya le go tlogelwa di sa otlwe.