Ka September 26, 2012, Kgorokgolo ya Tsheko ya Ukraine e ile ya thibela maiteko ao a sego molaong a go tšea karolo e kgolo ya setsha sa ofisi ya lekala ya Dihlatse tša Jehofa kua Ukraine.

Dihlatse di rekile lefelo le ka molao ka 1998. Lega go le bjalo, ka 2008 beng ba peleng ba lefelo leo ba ile ba rekišetša Sport Development Center LLC (SDC) lefelo le gape. Go dira selo sa mohuta wo kua Ukraine go tsebega e le go lwela lefelo.

Kgoro ya dithekišo ya tikologong yeo e ile ya phetha ka gore go reka ga SDC lefelo leo go molaong gomme boipelaetšo bjo bo dirilwego ke Dihlatse bo ile bja phumolwa.

Lega go le bjalo, toka e ile ya direga. Ka December 2011, kgorokgolo ya dithekišo e ile ya dira kahlolo yeo e ilego ya dumelelana le Dihlatse gomme ka April 2012 ya lahlela kua boipelaetšo bjo bo dirilwego ke SDC. Kahlolo ye e ile ya tiišetša gore lefelo leo ke la Dihlatse tša Jehofa. Dikgwedi tše tharo ka morago, kgoro ya boipelaetšo ya dithekišo kua Lviv e ile phumola phetho yeo e sego molaong ya kgoro ya gore SDC ke beng ba lefelo leo.

Ge SDC e leka la mafelelo go hwetša lefelo leo, e ile ya dira boipelaetšo ka kahlolo e dirilwego ka April go Kgorokgolo ya Tsheko ya Ukraine. Lega go le bjalo, ka September 26, kgoro e ile ya gana boipelaetšo bjoo, mafelelong molato o ile wa fela.

Ge nkabe SDC e ile ya atlega go lweleng lefelo le, Dihlatse tša Jehofa nkabe di lahlegetšwe ke moago le lefelo la tšona le legolo, ka gona se sa šitiša ofisi ya tšona ya lekala kua Ukraine.