Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

TURKMENISTAN

Di Golegilwe ka Baka la Tumelo ya Tšona

Di Golegilwe ka Baka la Tumelo ya Tšona

Ka October 22, 2014, mmušo wa Turkmenistan o lebaletše Dihlatse tša Jehofa tše seswai tšeo o bego o di golegile melato ya tšona, ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka letswalo goba ka ditatofatšo tša maaka. * Go oketša moo, ka September 2, 2014, balaodi ba mmušo wa Turkmenistan ba ile ba lokolla Moh. Bibi Rahmanova, yo e lego Hlatse ya Jehofa. *

Ge Sehlopha se Bušago sa Dihlatse tša Jehofa se arabela diphetogong tše dibotse tšeo mmušo o di dirilego, se ile sa romela Mopresitente wa Turkmenistan lengwalo la go leboga tebalelo ya melato ya Dihlatse tše le go lokollwa ga tšona kgolegong. Lengwalo le le ile la bolela gape le ka Dihlatse tše pedi tšeo di sa golegilwego le go kgopela gore di lokollwe. Dihlatse tša Jehofa di tšeela godimo tirišano e botse magareng ga tšona le balaodi ba mmušo wa Turkmenistan bakeng sa go rarolla dipelaelo tša tšona ka moka gotee le go thabela ditokelo tša batho.

Go Hlompha Tokologo ya Letswalo, Bodumedi le Ditumelo e sa Dutše e le Bothata

Selo se sengwe seo e sa dutšego e le bothata ke gore Turkmenistan e sa golega masogana a Dihlatse tša Jehofa ao a ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo. Batho bao ba ganago go tsenela bošole ga ba newe sebaka sa go dira mediro e mengwe yeo e sego ya bošole gomme ba ahlolelwa go ya kgolegong ngwaga go ya go e mebedi. Ka dinako tše dingwe, ka morago ga go lokollwa, masogana a a bewa molato ka ge go thwe ke disenyi tšeo di sa itsholego le go išwa kgolegong ya batho bao ba dirilego melato e megolo.

Ka ge go se na seo di ka se dirago, Dihlatse tše 15 tšeo di bonwego molato ka baka la go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo di dirile boipiletšo Komiting ya UN ya Ditokelo tša Batho (CCPR). * Dihlatse tše dingwe tše pedi tšeo le tšona di golegilwego ka baka la ditatofatšo tša maaka e le ge mmušo o leka go thibela mediro ya tšona ya bodumedi le tšona di dirile boipiletšo Komiting ya CCPR.

Ka April 2012, komiti ya CCPR e boletše mabapi le seo e se lemogilego ka boemo bja ditokelo tša batho kua Turkmenistan gore mmušo “o swanetše go lekodišiša lefsa melao ya wona gomme o be le mediro yeo e sego ya bošole bakeng sa bao ba ganago go tsenela bošole. Mmušo o swanetše go kgonthišetša gore molao o tloga o bolela ka mo go kwagalago gore batho ba na le tokelo ya go gana go tsenela bošole ka baka le letswalo.” Ge e bolela ka mediro ya bodumedi, pego ye e ipileditše mmušong gore o “kgonthišetše gore melao ya wona ya go ngwadiša mekgatlo ya bodumedi e hlompha ditokelo tša batho tša go dira mediro ya bona ya bodumedi yeo e dumeletšwego ke ICCPR ka bolokologi.” Dihlatse tša Turkmenistan di ka thabela kudu go ngwadiša bodumedi bja tšona e le gore di kgone go dira mediro ya tšona ya bodumedi ka khutšo.

Kholofelo ya gore Maemo a tla Kaonefala

Dihlatse tša Jehofa di holofela gore megato yeo e tšerwego ke mmušo wa Turkmenistan morago bjale e tla dira gore ditokelo tša batho ka kakaretšo di hlompšhe kudu, kudukudu tokelo ya go ba le tokologo ya letswalo, ya bodumedi le ya tumelo. Ramolao wa Dihlatse tša Jehofa o boletše gore: “Dihlatse tša Jehofa di kgodišegile gore poledišano e botse e ka rarolla dipelaelo tša mmušo wa Turkmenistan gomme seo sa dira gore Dihlatse di be le letswalo le lebotse le go rapela Modimo.”

Tatelano ya Ditiragalo

 1. May 19, 2015

  Bahram Hemdemov o swaretšwe go dira mediro ya bodumedi gomme a ahlolelwa mengwaga e mene kgolegong. Pele ga moo o ile a golegwa dikgwedi tše pedi pele a ka sekišwa.

 2. February/March 2015

  Dihlatse tše pedi tšeo di bego di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo di a lokollwa.

 3. November 18, 2014

  Dihlatse tša Jehofa tše pedi di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 4. October 22, 2014

  Mopresitente wa Turkmenistan o lebalela Dihlatse tše seswai tšeo di golegilwego gomme di a lokollwa.

 5. September 30, 2014

  Dihlatse tše senyane di a golegwa—tše šupa tša tšona di golegwa ka ge di gana go tsenela bošole ka baka la letswalo mola tše pedi di golegwa ka ditatofatšo tša maaka e le ge di otlwa ka baka la mediro ya tšona ya bodumedi.

 6. September 2, 2014

  Balaodi ba mmušo wa Turkmenistan ba lokolla Bibi Rahmanova le go fetola kahlolo ya mengwaga e mene kgolegong gore e be kotlo yeo kgoro e tlago go mmea leihlo.

 7. August 18, 2014

  Bibi Rahmanova o bonwa molato ka ditatofatšo tša maaka le go ahlolelwa mengwaga e mene kgolegong.

 8. July 25, 2014

  Dihlatse tše šupa di kgolegong—tše hlano tša tšona di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo mola tše pedi di golegilwe ka ditatofatšo tša maaka e le ge di otlwa ka baka la mediro ya tšona ya bodumedi.

 9. April 6, 2014

  Dihlatse tše 26 di a golegwa, mola tše 13 di golegwa ntle le bohlatse bja melato ya bosenyi yeo di e dirilego. Dihlatse tšeo tše 13 di ile tša laelwa go lefa kotlo.

 10. November 2013

  Dihlatse tše senyane di sa golegilwe—tše seswai tša tšona ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo mola e tee e le ka baka la ditatofatšo tša maaka tša mediro ya bodumedi.

 11. August 29, 2013

  Dihlatse tše tharo di dira boipiletšo Komiting ya CCPR kgahlanong le Turkmenistan ka ge mmušo o gana go lemoga tokelo ya tšona ya go gana go tsenela bošole ka baka le letswalo.

 12. May 1, 2013

  Dihlatse tše pedi di dira boipiletšo Komiting ya CCPR kgahlanong le Turkmenistan ka ge mmušo o gana go lemoga tokelo ya tšona ya go gana go tsenela bošole ka baka le letswalo.

 13. January 24, 2013

  Maphodisa a 30 a phuruphutša legae la Navruz Nasyrlayev dibeke tše sego kae ka morago ga gore Komiti ya CCPR e tsebiše Turkmenistan ka boipiletšo bjo. Maphodisa a ile a betha leboelela ditho tša lapa le baeng bao ba bego ba le legaeng le.

 14. September 7, 2012

  Dihlatse tše lesome di dira boipiletšo Komiting ya CCPR kgahlanong le Turkmenistan ka ge mmušo o gana go lemoga tokelo ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo. Navruz Nasyrlayev ke yena a eteletšego pele boipiletšong bjo.

 15. August 21, 2008

  Dihlatse tša Jehofa di dira kgopelo ya go ingwadiša semolao nageng ya Turkmenistan.

^ par. 6 Komiti ya Ditokelo tša Batho yeo e bitšwago CCPR, e hlokomela go dirišwa ga tumelelano yeo go thwego ke International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yeo e kgonthišetšago gore ditokelo tša batho di a hlompšha, Turkmenistan e dumetše gore e tla diriša tumelelano ye go tloga ka 1997, le gona ngwageng wona woo yona naga ye e ile ya amogela tumelelano ya pele ya ICCPR yeo e bitšwago First Optional Protocol.