Ka February 2016, mmušo wa Turkmenistan o ile wa lebalela le go lokolla bagolegwa ba makgolo eupša wa se lokolle Bahram Hemdemov. Pele go ka feta dikgwedi tše tharo, Kgorokgolo ya Tsheko ya Turkmenistan e ile ya gana boipiletšo bja molato wa gagwe wa bosenyi le go golegwa. Ka di-15 tša August 2016, ramolao wa Morena Hemdemov o ile a bula molato legatong la gagwe Komiting ya Ditokelo tša Batho ya Ditšhaba tše Kopanego.

Go Tlaišwa ga Dihlatse tša Jehofa ka Baka la Bodumedi bja Tšona Toropong ya Turkmenabad

Ge Morena Hemdemov a be a golegwa ka March 2015, yena gotee le Dihlatse tše dingwe ba be ba swere seboka seo se nago le khutšo sa bodumedi legaeng la gagwe kua Turkmenabad. Maphodisa a ile a tla a se a swara lengwalo la semolao, a šwahlela ka ntlong, a e phuruphutša, a tšea dithoto gomme a tlaiša bohle bao ba bego ba le gona.

Ramolao wa Morena Hemdemov o itše: “Maphodisa a ile a kgetha Bahram Hemdemov gore a mo tlaiše o šoro e le ge a leka go tšhošetša Dihlatse tše dingwe tšeo di dulago Turkmenabad.” Le ge Morena Hemdemov a ile a swarwa gampe ke bahlankedi ba mmušo, o sa kgomaretše tumelo ya gagwe.

Kgonagalo ya Gore a Lokollwe

Dihlatse tša Jehofa di holofela gore kgauswinyane mmušo wa Turkmenistan o tla lokolla Morena Hemdemov kgolegong. E tla ba mo gobotse ge Mopresitente Gurbanguly Berdimuhamedov a ka lokolla Morena Hemdemov nakong e latelago ge a lokollwa sehlopha se sengwe sa bao ba lebaletšwego.

Mosadi wa Morena Hemdemov e lego Gulzira, le bana ba bona ba bane ba mo hlologela kudu, bona gotee le Dihlatse tša tikologong yeo gomme ba fela pelo ya go mmona a boa gae. Ka tlhompho, Dihlatse tša Turkmenistan di kgopela gore mmušo o di dumelele go rapela Modimo di le gotee ka khutšo, di sa šitišwe ke bahlankedi ba mmušo.