Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

AUGUST 21, 2015
SRI LANKA

Bahlankedi ba Mmušo wa Sri Lanka ba Šireletša Tokologo ya Bodumedi

Bahlankedi ba Mmušo wa Sri Lanka ba Šireletša Tokologo ya Bodumedi

Dikgorokgolo tša Tsheko tša Sri Lanka di dumetše go hlahloba melato ya bošoro ya go tlaišwa ga Dihlatse tša Jehofa yeo e hlohleleditšwego ke batho bao ba fišegelago bodumedi ka mo go fošagetšego. Ga e sa le go tloga ka 2013, Dihlatse tša Jehofa di be di dutše di kgotleletše go hlaselwa ke bahlolampherefere, go tšhošetšwa le go rogakwa ke baitlami ba Mabuddha. Se se bakilwe ke gore maphodisa ga se a tšea kgato ya go otla bao ba dirago ditiro tše tšeo di hlohleletšwago ke lehloyo la bodumedi le go šireletša Dihlatse le madumedi a mangwe, e lego seo se feleleditšego ka gore batho bao ba fišegelago bodumedi ba tšwele pele ka boitshwaro bja bjona.

Ditiro tšeo di Lebišitšego Kgorongkgolo ya Tsheko

Ka di 1 tša March, 2014, toropong ya Talawa, basadi ba babedi ba Dihlatse tša Jehofa ba be ba bolela le batho ba bangwe ka Beibele e lego modiro woo o dumeletšwego semolao nageng ya Sri Lanka. Baitlami ba babedi ba Mabuddha le maphodisa a mabedi ba ile ba latofatša basadi ba ka maaka a gore ba gapeletša batho go sokologa. Maphodisa a ile a swara basadi bao le go ba iša seteišeneng sa maphodisa moo baitlami gotee le maphodisa ba ilego ba ba roga ka nako e telele. Le ge maphodisa a se a bulela basadi ba molato, a ile a ba golega bošego ka moka.

Tiragalong e nngwe ya di 29 tša October, 2014, toropong ya Walasmulla (Profenseng yeo e lego ka Borwa), maphodisa a ile a golega basadi ba bane (bao ba lego mo seswantšhong) bošego ka moka seleng le disenyi tše dingwe. Le ge ba se ba gobatšwa, ba ile ba ba roga nako ka moka yeo ba bego ba golegilwe.

Melatong ye ka bobedi, Dihlatse di ile tša ipelaetša kgahlanong le maphodisa le go gatakelwa ga ditokelo tša motheo Kgorongkgolo ya Tsheko ya Sri Lanka. Kgorokgolo ya Tsheko e ile ya hwetša boipelaetšo bjoo bo kwagala le gore melato yeo e ka tlišwa kgorong ya tsheko. Basadi bao ba ilego ba hlaselwa toropong ya Talawa ba itše: “Re thabišitšwe ke gore Kgorokgolo ya Tsheko e dumetše go theetša molato wo. E dirile gore re holofele gore re tla bontšhwa toka mo Sri Lanka.” Tshekong ya mathomo yeo e bego e le ka di 29 tša May, 2015, Moahlodi Sisira de Abrew o boletše gore Dihlatse “ke batho bao ba nago le botho kudu” e bile dipuku tšeo ba fanago ka tšona “ga di kgahlanong le Bobuddha.” Melato ye ka bobedi e šuthišeditšwe nakong e tlago lenyaga.

Kgoro ya Tsheko ya Boipiletšo e sa tlo Hlahloba go se Tšee Kgato ga Maphodisa

Colombo, e lego motsemošate wa Sri Lanka, Dihlatse tša Jehofa di dirile boipiletšo Kgorong ya Tsheko ya Boipiletšo bjoo bo bolelago ka ditiragalo tše 11 tšeo maphodisa a sa kago a tšea kgato ka tšona. Tiragalong e nngwe, moitlami wa Mobuddha o ile a betha Niroshan Silva o šoro ke moka a mo iša seteišeneng sa maphodisa ka kgang gore a mmulele molato. Lega go le bjalo, go e na le gore maphodisa a šireletše Mna. Silva, le ona a ile a mmetha.

Mna. Silva o itše: “Ga re kgopele go swarwa ka mo go kgethegilego mo Sri Lanka, re fo ba re nyaka gore toka e phethwe tabeng ya go hlompha tokelo ya motheo ya tokologo ya bodumedi bakeng sa bohle.” Kgoro ya Tsheko e dumetše go theetša molato wo.

Seo se Diregilego go Fihla ga Bjale

Sri Lanka e lemogile bothata bjo bja go hloya madumedi a mangwe gomme e holofeditše gore e “tla ntšha ka ga tšhwene go šireletša tokologo ya bodumedi.” Dihlatse tša Jehofa di tšea se e le mogato wa pele wa go phethagatša toka.

Mna. J. C. Weliamuna, e lego ramolao yo a emelago Dihlatse o boletše gore: “Sri Lanka e be e dutše e le naga yeo e nago le madumedi a go fapafapana ka mengwaga e mentši, e bile ga se gwa ka gwa ba le bothata go ba go fihla gona bjale ge go tsoga ditlhaselo tše. Ba bangwe ba sentše se ka go hlasela le go tšhošetša Dihlatse tša Jehofa le madumedi a mangwe le go gatakela ditokelo tša motheo tša Dihlatse. Ba molao ga se ba swanela go dumela ditatofatšo tše tša maaka eupša ba swanetše go dira dinyakišišo tše di tseneletšego ka se.”

Dihlatse di holofela gore dikgoro tša tsheko di tla šireletša tokelo ya tšona ya motheo ya gore di dire mediro ya tšona ya bodumedi ka khutšo. Ga bjale di holofetše gore mmušo o tla tiiša molao le go hlompha ditokologo tša motheo tšeo di thekgwago ke molaotheo wa naga.