Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

SINGAPORE

Di Golegilwe ka Baka la Tumelo ya Tšona

Di Golegilwe ka Baka la Tumelo ya Tšona

Mmušo wa Singapore o gapeletša badudi ba wona go tsenela bošole e bile ga o hlomphe tokelo ya bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo. Masogana a Dihlatse tša Jehofa ao a ganago go tsenela bošole a newa dikotlo tše pedi tšeo di latelanago tšeo di dirago dikgwedi tše 39 kgolegong.

Ge lesogana le eba le mengwaga e 18 le swanelwa ke go latela molao wa bošole wa gore le ingwadiše bošoleng. Ge e ba le gana, le golegwa dikgwedi tše 15 kampeng ya mašole. Ge dikgwedi tše di fela le a lokollwa gomme la laelwa gore le apare diaparo tša mašole ke moka le tlwaeletšwe bošole. Ge e ba le ka gana go dira se, le išwa kgorong ya tsheko ya mašole go sekišwa la bobedi le go golegwa gape dikgwedi tše 24.

Singapore e Gana go Latela Ditaelo tša UN

Ke kgale UN e ipiletša Mebušong yeo e lego ditho tša yona gore “e swanetše go tšea tokelo ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo e le go diriša tokelo ya tokologo ya monagano, ya letswalo le ya bodumedi tšeo di thekgwago ke Universal Declaration of Human Rights e lego molaokakanywa wa ditokelo tša batho.” Gaešita le ge Singapore e bile Setho sa UN go tloga ka 1965, mmušo wa Singapore ga se wa dumelelana le UN tabeng ye. Lengwalong la April 24, 2002 leo le bego le ngwaletšwe Khomišene ya UN ya Ditokelo tša Batho, molaodi wa mmušo wa Singapore o boletše gore: “Ge tumelo goba ditiro tša motho di thulana [le tokelo ya tšhireletšego ya naga], gona tokelo ya tšhireletšego ya naga e swanetše go tla pele.” Go sa šetšwe gore maemo ke afe, molaodi yo wa mmušo o ngwadile gore: “Ga re latele seo se dirwago lefaseng ka bophara mabapi le bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.”

Tatelano ya Ditiragalo

 1. September 24, 2015

  Dihlatse tša Jehofa tše 19 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 2. June 11, 2015

  Dihlatse tša Jehofa tše 18 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 3. March 10, 2015

  Dihlatse tša Jehofa tše 17 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 4. December 12, 2014

  Dihlatse tša Jehofa tše 19 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo go akaretša le e tee yeo e gannego go tsenywa lenaneong la bao ba tlago go biletšwa bošole.

 5. September 16, 2014

  Banna ba 15 ba Dihlatse ba golegilwe ka ge ba ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo, go akaretšwa le o tee yo a gannego go letela go biletšwa bošoleng.

 6. July 30, 2014

  Dihlatse tše 16 di golegilwe kua Kampeng ya Singapore ya Mašole ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 7. November 2013

  Dihlatse tše 18 di ile tša golegwa ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 8. April 24, 2002

  Molaodi wa mmušo o ile a tiišetša gore Singapore ga e hlomphe tokelo ya bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 9. February 1995

  Go gatelelwa le go golegwa ga Dihlatse tša Jehofa nageng ya Singapore go a oketšega.

 10. August 8, 1994

  Kgorokgolo ya Tsheko ya Singapore e gana boipiletšo bja Dihlatse.

 11. January 12, 1972

  Mmušo wa Singapore o phumola Dihlatse tša Jehofa lenaneong la go ngwadišwa e le mokgatlo wa bodumedi.