Tsheko ya molato wa bosenyi wa Dihlatse tša Jehofa tše 16 e tšwetše pele ka May 2014 Kgorong ya Tsheko ya Taganrog. Ye ke tsheko e nnoši kua Russia moo badudi ba Russia ba Dihlatse tša Jehofa ba gapeletšwago go latola tumelo ya bona le go tšhošetšwa ka go pharwa ka molato wa bosenyi. Molatofatšwa yo mongwe o begile gore: “Ba nyaka ke be bjalo ka batho ka moka, ga ba nyake ke fapana le bona. Ga ba nyake ke eya go bolela ka Beibele. Ga ke tsebe gore ke eng seo se tlago go latela.”

Balaodi ba mmušo wa Russia ba dirišitše gampe Molao wa go Fediša Mediro ya Bao ba Fišegelago Bodumedi ka mo go Fošagetšego go Dihlatse tša Jehofa, molao wo o gateletšwe kudu go tloga ka 2009. Ramolao wa Dihlatse, Victor Zhenkov o boletše gore: “Ke sekasekile ditiragalo tša morago bjale tšeo di lego mabapi le go latofatšwa ga Dihlatse tša Jehofa gomme ke bone gore mekgatlo yeo e kgonthišetšago gore melao ya naga e a latelwa e tšwetše pele go lwa ka go se kgaotše le Dihlatse tša Jehofa.” Balaodi ba mmušo ba Taganrog ba bile ba tšere dikgato tše šoro kudu le go swara Dihlatse bjalo ka ge eka mediro ya tšona ya bodumedi e thibetšwe tikologong yeo, le ge Dihlatse tša Jehofa di ingwadišitše le Mmušo wa Russia ga e sa le go tloga ka 1992. Maikemišetšo a balaodi ba Taganrog a molaleng. Molatofatšwa yo mongwe o laodišitše phihlelo ya gagwe ka tsela ye: “Monyakišiši o hlalositše gabotse a le ofising ya gagwe gore: ‘Saena letlakala le gore o latola go ba Hlatse ya Jehofa, re tla tswalela molato ka moka kgahlanong le wena gomme ra go lokolla—wa ya mo o nyakago.’”

Go ithekgile ka phetho yeo kgoro e e dirago, Dihlatse tšeo tše 16 di ka lefišwa, tša laelwa go dira mediro e mengwe ka kgapeletšo, goba go ahlolelwa go ya kgolegong. Ge di ka bonwa molato, tokologo ya bodumedi nageng ka moka ya Russia e tla ba kotsing. Dihlatse tša Jehofa ka moka kua Russia di lemoga gore le tšona di ka ba kotsing ya go latofatšwa ka molato wa bosenyi ka go dira mediro ya tšona ya bodumedi ya khutšo. Alyona Borodina, ramolao yo mongwe yo a emelago balatofatšwa o lemogile gore: “Dihlatse di dula di lebeletšane le ditšhitišo go tšwa go balaodi ba mmušo. Dipuku le dipukwana tša tšona di lokeleditšwe lelokelelong la dilo ka moka tša mekgatlo ya go fišegela bodumedi ka mo go fošagetšego. Ge kgoro ya tsheko e bolela gore puku ke ya go fišegela bodumedi ka mo go fošagetšego, e a senywa go ya le kamoo kgoro e ahlotšego. Mongwadi yo mongwe o rile: ‘Ge e ba ba fiša dipuku, mafelelong ba tla fiša le batho.’ Tokologo ya bodumedi e kotsing e kgolo.”

Moahlodi o letetšwe go dira kahlolo ya mafelelo ka June 2014. Dihlatse tša Jehofa lefaseng ka bophara le batho ba bangwe ba bantši bao ba kgahlegelago tokologo ya bodumedi ba tshwenyegile ka seo se tlago go tšwelela mafelelong.