Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Ntlo ya yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa e a swa toropong ya Lutsino, kua Moscow

JUNE 16, 2017
RUSSIA

Phetho ya Kgoro ya Tsheko e Phagamego ya Russia e Dirile Gore Dihlatse tša Jehofa di Tlaišwe

Phetho ya Kgoro ya Tsheko e Phagamego ya Russia e Dirile Gore Dihlatse tša Jehofa di Tlaišwe

Phetho yeo Kgoro ya Tsheko e Phagamego ya Russia e e dirilego ka di-20 tša April 2017 ya gore mediro ya Dihlatse e thibelwe, e dirile gore batho ba moo ba sware Dihlatse tša Jehofa gampe. Mmušo ga o hlomphe tokologo ya Dihlatse tša Jehofa e bile o di thibela go dira mediro ya tšona ya bodumedi. Ka lehlakoreng le lengwe, badudi ba bangwe ba Russia ba bona phetho yeo e ba nea tumelelo ya go tlaiša Dihlatse le go di hloya.

Ditsela Tšeo Mmušo wa Russia o Tlaišago Dihlatse le go se di Nee Ditokelo tša Batho

Dennis Christensen

Dihlatse tša Jehofa di Latofatšwa ka Gore ke Disenyi

 • Ka di-25 tša May, maphodisa a ile a šitiša diboka tša Dihlatse tša Jehofa tša toropong ya Oryol. Ke moka a golega mogolo wa phuthego yeo ya Oryl e lego Dennis Christensen yoo a tšwago Denmark. Morena Christensen o tla dula kgolegong go fihla ka di-23 tša July ge a tlo sekišwa, mola ramolao a sa nyaka bohlatse bjo bo bontšhago gore o dira mediro e kotsi kudu. Ge a ka bonwa molato, o tla ahlolelwa go dula kgolegong mengwaga e tshelelago go ya go e lesome.

Mmušo o Tšhošetša Gore o tla Tswalela Mekgatlo ya Bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa

 • Ka di-4 tša May, ofisi ya ramolao e ile ya botša modulasetulo wa Mokgatlo wa Bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa (Local Religious Organization [LRO]) wa Krymsk gore mokgatlo woo o tla tswalelwa. Ofisi yeo e hlalositše gore modulasetulo le ditho tša LRO di ka latofatšwa ka gore ke disenyi ge di ka swara diboka tša bodumedi.

 • Ga e sa le go tloga Kgoro ya Tsheko e Phagamego e ahlotše Dihlatse tša Jehofa gore mediro ya tšona e thibelwe, di LRO tše dingwe tše hlano di tšhošeditšwe go swana le LRO ya Krymsk.

Maphodisa a Šitiša Diboka tša Bodumedi

 • Ka di-22 tša April, ge Dihlatse tša Jehofa tša toropong ya Dzhankoy tikologong ya Republic of Crimea di be di phetha diboka tša tšona tša bodumedi, maphodisa a ile a tsena lefelong leo di bego di swaretše seboka. Maphodisa ao a ile a hlalosa gore ka morago ga phetho yeo e dirilwego Kgorong ya Tsheko e Phagamego, Dihlatse ga se tša swanela go bokana gotee bakeng sa borapedi. A ile a phuruputša lefelo leo gomme a le tswalela gore le se sa dirišetšwa go swara diboka tša bodumedi.

 • Ga e sa le go tloga Kgoro ya Tsheko e Phagamego e dirile phetho yeo, maphodisa a šetše a šitišitše Dihlatse tša Jehofa ka makga a mahlano ge di sa swere diboka, gomme seboka se sengwe se be se swaretšwe ka legaeng la yo mongwe wa Dihlatse.

“Ke tshwenyegile kudu ka go thibelwa mo go sego molaong ga mediro ya Dihlatse tša Jehofa Russia. . . . Ke kgothaletša mmušo wa Russia gore o kgonthišetše gore o hlompha tshwanelo ya Dihlatse tša Jehofa ya go ba le tokologo ya go ikgethela bodumedi goba tumelo, tokologo ya go bolela le tokologo ya go bokana gotee. Ka go dira seo, mmušo o tla ba o dira seo naga ye e itlamilego gore e tla se dira ka go dumelelana le molao wa ditokelo tša batho wo o dirišwago dinageng tše le ka go dumelelana le kwano yeo e dirilwego le mokgatlo wa OSCE [Organization for Security and Cooperation in Europe].”—Michael Georg Link, yo e lego Molaodi wa Ofisi ya mokgatlo wa OSCE bakeng sa Mekgatlo ya Demokrasi le ya Ditokelo tša Batho.

Bana ba Sekolo Bao e Lego Dihlatse ba a Hlaselwa

 • Ka di-24 tša April, kua motseng wa Bezvodnoye wo o lego Seleteng sa Kirov, morutiši o ile a nyenyefatša barutwana ba babedi bao mmago bona e lego Hlatse ya Jehofa. Morutiši yoo o ile a se ipone molato ka ge a be a re Dihlatse di thibetšwe nageng ya Russia.

 • Ka di-17 tša May, hlogo ya sekolo Seleteng sa Moscow e ile ya ngwalela batswadi lengwalo la go ba lemoša ka ngwana wa bona wa mengwaga e seswai yoo a bego a bolela le bana ba ka klaseng ka Modimo. Lengwalong leo go ile gwa bolelwa ka phetho yeo e dirilwego ke Kgoro ya Tsheko e Phagamego le gore ge bana ba le ka jarateng ya sekolo ga se ba swanela go dira “mediro yeo e sa amanego le sekolo.” Hlogo ya sekolo e ile ya tšhošetša batswadi bao ka go ba tshepiša go iša taba yeo maphodiseng le gore “ngwana yoo o tla išwa sekolong se sengwe.”

Banna Bao e Lego Dihlatse tša Jehofa ba Ganetšwa go Dira Mediro Yeo e Sego ya Bošole

 • Ka di-28 tša April, Komiti ya go Ngwadišetša Bošole ya seleteng sa Cheboksary le sa Marposadski e ile ya gana ge yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa a be a dira kgopelo ya go dira modiro wo e sego wa bošole. Komiti yeo e ile ya bolela gore Dihlatse tša Jehofa di dira mediro e kotsi kudu e bile di ka se dumelelwe go dira mediro yeo e sego ya bošole.

 • Banna ba bangwe ba babedi bao e lego Dihlatse tša Jehofa le bona ba ile ba se dumelelwe go dira mediro yeo e sego ya bošole.

Philip Brumley, e lego ramolao o mogolo wa Dihlatse tša Jehofa, o ile a bolela gore mmušo o a ikganetša. O itše: “Ka lehlakoreng le lengwe, mmušo o gana Dihlatse tša Jehofa di newa mešomo yeo e sego ya bošole ka ge o re di dira mediro e kotsi kudu, mola ka lehlakoreng le lengwe o gapeletša gore tšona Dihlatse tšeo go thwego di dira mediro e kotsi kudu di tsenele bošole. Na taba ya gore mmušo o dumelele batho bao o bolelago gore ba dira mediro e kotsi kudu ba tsenela bošole e a kwagala?”

Batho ba Russia ba Tlaiša Dihlatse tša Jehofa e Bile ba a di Kgetholla

Ditsela Tšeo Dihlatse di Tlaišwago o Šoro

 • Ka di-30 tša April, ntlo ya lapa le itšego la Dihlatse go akaretša le ya batswadi ba tšona bao ba tšofetšego di ile tša fišwa lorelore Seleteng sa Moscow kua Lutsino. Motho yo a fišitšego dintlo tšeo o thomile pele ka go bolela gore o hloile bodumedi bja lapa leo.

 • Ka di-24 tša May, batho bao ba fišago meago ba ile ba fiša moago woo Dihlatse tša Jehofa di o dirišetšago go swara diboka tša bodumedi kua Zheshart, tikologong ya Komi Republic.

  Holo ya Mmušo ya Zheshart e fišitšwe

 • Ga e sa le Kgoro ya Tsheko e Phagamego e dirile phetho ka di-20 tša April 2017, mafelo a mangwe a senyane ao Dihlatse tša Jehofa di swarelago diboka ka go ona a sentšwe.

 • Ka di-26 tša April, ge Hlatse e nngwe ya Jehofa ya toropong ya Belgorod e be e etšwa ka gae, motho yo mongwe o ile a e goelela a re, “le thibetšwe!” ke moka a betha Hlatse yeo.

 • Ka di-11 tša May, sehlopha sa banna se ile sa šitiša diboka tša Dihlatse tša Jehofa kua toropong ya Tyumen gomme sa di roga se di tšhošetša ka gore se tla di betha.

Dihlatse tša Jehofa di Rakwa Mošomong

 • Ka di-15 tša May, molaodi wa khamphani ya dikhemikhale yeo e lego toropong ya Dorogobuzh, kua Smolensk, o ile a raka Dihlatse tša Jehofa ka moka tšeo di bego di šoma moo. Molaodi yoo o ile a bolela gore o hweditše taelo go tšwa komiting ya FSB gore a rake Dihlatse ka moka ka gobane batho bao ba dirago mediro e kotsi kudu ba ka se šome khamphaning yeo.

 • Ditiragalong tše dingwe tše tharo tšeo di diregilego ka morago ga gore Kgoro ya Tsheko e Phagamego e dire phetho, Dihlatse tša Jehofa tše dingwe di ile tša tšhošetšwa gore di tla rakwa mošomong ka ge bodumedi bja tšona bo dira mediro e kotsi kudu. Motseng wa Yashkino, kua Kemerovo, maphodisa a ile a gapeletša Hlatse e nngwe gore e ba botše ka Dihlatse tše dingwe, eupša Hlatse yeo ya gana. Maphodisa ao a ile a botša Hlatse yeo gore ga go molaong gore motho a be setho sa bodumedi bjo bo thibetšwego gomme a re Dihlatse tša Jehofa di swana le sehlopha sa batšhošetši seo se bitšwago ISIS.

Dihlatse tša Jehofa Lefaseng ka Moka di Tshwenyegile Kudu ka Dihlatse tša Russia

Ga e sa le go tloga ka bo-2007 go fihla ge Kgoro ya Tsheko e Phagamego e dira phetho yeo, mmušo o be o diriša batho ba itšego go se hlomphe tokologo ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa tša Russia gomme seo se ile sa dira gore di tlaišwe kudu. Gona bjale ka morago ga gore go dirwe phetho yeo, Dihlatse di kotsing le go feta. Phetho yeo e dirilwego e nyenyefaditše Dihlatse e bile e neile batho ba bangwe le badiredi ba mmušo sebete sa go di tlaiša, go etša ge re bone ditiragalong tše di hlalositšwego ka mo godimo. Dihlatse tša Jehofa lefaseng ka moka di tshwenyegile kudu ka gore go tlo direga’ng ka badumedigotee le tšona ba Russia ge molato wo o tlo sekwa ka di-17 tša July 2017 ge e ba Kgoro ya Tsheko e Phagamego ya Boipiletšo e ka se fetoše phetho yeo e šetšego e dirilwe.

Morena Brumley o boletše gore: “Ga go na motho le o tee yo a kilego a bontšha bohlatse, gaešita le bjo bonyenyane, bja gore Dihlatse tša Jehofa di dira mediro e kotsi. Molato wo Dihlatse tša Jehofa di latofatšwago ka wona wa gore di kotsi setšhabeng ga o lekane le tlaišo yeo di šetšego di e kgotleletše. Russia e swanetše go naganišiša ka dilo tše e di dirago Dihlatse tša Jehofa ka go lebeledišiša gape molaotheo wa yona le ditumelelano tšeo di kgonthišetšago gore batho ba newa tokologo ya bodumedi tšeo e di dirilego le dinaga tše dingwe.”