Molatong wo wa moswananoši go Russia ya mehleng yeno, Dihlatse tša Jehofa * tše 16 tšeo di lego Taganrog kua Russia di pharwa ka molato wa bosenyi ka ge di bokana go dira mediro ya tšona ya bodumedi. * Ge e ba di ka bonwa molato, di ka lefišwa diranta tše ka bago tše 100 000 goba maemong a mangwe tša golegwa mengwaga e ka bago e seswai. Dihlatse tše tše 16 di laetšwe gore di se tloge Taganrog go fihlela ge kgoro ya tsheko e dira phetho.

Go gatelelwa ga Dihlatse tša Jehofa kua Taganrog go thomile ka June 2008 ge Motšhotšhisi wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Rostov a be a dira kgopelo ya go tswalela le go thibela Mokgatlo wa Bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa kua Taganrog. Le gona o boletše gore dipuku le dipukwana tšeo di gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa di bontšha go fišegela bodumedi. Kgoro ya tsheko yeo e bego e swere molato woo e ile ya dumela kgopelo ya motšhotšhisi, ke moka ka December 8, 2009 Kgorokgolo ya Tsheko ya Mmušo wa Russia e ile ya dumelelana le phetho yeo.

Ka morago ga gore Kgorokgolo ya Tsheko e dire phetho ye, balaodi ba mmušo ba lefelong leo ba ile ba tswalela Holo ya Mmušo (ntlo ya borapedi) ya Dihlatse tša Jehofa kua Taganrog, ba gapeletša Dihlatse gore di bokane magaeng a tšona. Kgoro ya tsheko e ile ya ba ya laela balaodi ba mmušo gore ba akaretše dipuku le dipukwana tše 34 tša Dihlatse tša Jehofa Lelokelelong la Dilo Tšeo di Bontšhago go Fišegela Bodumedi ka mo go Feteletšego. Dihlatse tša Jehofa di ile tša lwantšhana le diphetho tše gomme tša nyaka gore Kgoro ya Tsheko ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho e dire toka.

Balaodi ba mmušo wa Taganrog ba ile ba diriša maemo a gore ba tlaiše Dihlatse. Ka 2011, maphodisa a ile a šwahlela magae a 19 a Dihlatse go thoma ka 6:00 mesong, a tsoša malapa go akaretša le batšofadi le bana gomme a phuruphutša ka diiri tše 8 go iša go tše 11 a nyaka dipuku tšeo go thwego di fišegela bodumedi. Maphodisa a ile a tšea dipuku le dipukwana ka moka le dilo tše dingwe tša Dihlatse tše. Balaodi ba mmušo ba ile ba gatiša ka sephiring ditirelo tša bodumedi le batho bao ba bego ba le gona ka maiteko a go ba bea molato. Ditiragalo tša kua Taganrog e bile mathomo a lesolo leo le thekgwago ke mmušo la go tlaiša le go swara Dihlatse tša Jehofa gampe nageng ka moka ya Russia. *

Bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa bo tsebja lefaseng ka bophara. Molao wa Motheo wa Russia le Tumelelano ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho di kgonthišetša tokologo ya bodumedi. Lefaseng ka bophara dikgoro tše phagamego tša ditsheko di kgonthišeditše gore Dihlatse tša Jehofa le tšona di swanetše go ba le tokelo ye. Lega go le bjalo, bahlankedi ba mmušo kua Taganrog ba nagana gore Dihlatse ga di swanelwe ke tokelo ye.

Tsheko ya molato wa bosenyi e sa tšwela pele gomme go letetšwe gore phetho e dirwe ka May ka morago ga ge kgoro ya tsheko e hlahlobile molato wo. Ge e ba kgoro ya tsheko e dira phetho ya go golega Dihlatse tše tše 16, gona se se tla bea tokologo ya Dihlatse tša Jehofa tše di fetago tše 800 kotsing kua Taganrog. Le gona e ka ba mohlala wa melato yeo e fegilwego ya Dihlatse tšeo di lego dileteng tše dingwe tša Russia.

Grigory Martynov, mmoleledi wa Dihlatse tša Jehofa kua Russia, o itše: “Go šitiša ga mmušo tokologo ya bodumedi ga go hlokagale. Dihlatse tša Jehofa ga di kotsi setšhabeng e bile ga di bee tšhireletšego ya Mmušo wa Russia kotsing. Tlaišo ye le go swarwa gampe di direga feela ka gobane ke Dihlatse tša Jehofa.”

^ ser. 2 Hlokomela gore ke feela ba 10 go ba 16 bao ba tšweletšego seswantšhong sa ka godimo.

^ ser. 2 Balaodi ba mmušo wa Russia ba ile ba tliša ditatofatšo kgahlanong le Dihlatse tše 16 ka 2012 go ya ka Karolo 282.2(1) le (2) ya Criminal Code of the Russian Federation, yeo e ka ahlolelago motho mengwaga e ka bago e meraro. Bagolo ba bane ba phuthego le bona ba ile ba latofatšwa go ya ka Karolo 150(4) ya Criminal Code, yeo go yona motho a ka golegwago mengwaga e mehlano go iša go e seswai.

^ ser. 5 Ga e sa le go tloga ka December 8, 2009, phethong yeo e dirilwego ke Kgorokgolo ya Tsheko ya Mmušo wa Russia, maphodisa a ile a golega Dihlatse tše di fetago tše 1 600, gomme a thibela dipuku le dipukwana tše fetago tše 70 tša bodumedi tšeo go thwego di fišegela bodumedi ka mo go feteletšego, a šwahlela le go phuruphutša magae a Dihlatse a fetago a 171 go akaretša le mafelo a borapedi, ke moka a šitiša ditirelo tše 69 tša bodumedi.