Lehono Kgorokgolo ya Tsheko ya Russia e thomile modiro wa go hlahloba difaele tše dikgolokgolo tša molato wa gore Dihlatse tša Jehofa nageng yeo di dira mediro e kotsi kudu. Difaele tšeo ke dibolumo tše 43. Le gona Kgoro yeo e dumeletše boramolao ba Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa go tšweletša bohlatse bjo bofsa bja gore Dihlatse di ile tša hlaselwa ge di be di swere diboka tša tšona tša bodumedi. Ka March le ka April 2017, maphodisa a ile a šitiša diboka tše tša bodumedi gomme a tšhošetša ka gore a tla bula molato wa bosenyi kgahlanong le batho bao ba bego ba tlile dibokeng tšeo.

Ge Kgoro yeo ya Tsheko e be e lebelela kgopelo ya ba Lefapha la Toka ya go fediša mekgatlo e 395 ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa yeo e ngwadišitšwego semolao, e ile ya kwa ka tsela yeo Dihlatse tša Jehofa di rulagantšwego ka gona semolao le go ba le ditshwanelo ka moka tše di nyakegago. Ge boramolao bao ba emelago Dihlatse tša Jehofa ba be ba lebeledišiša diphetho tšeo di bego di dirilwe pejana tša go fediša mekgatlo e seswai ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa, ba ile ba hlalosa gore diphetho tšeo di be di theilwe bohlatseng bja maaka le gona go be go na le dilo tše dintši tšeo di sego tša dirwa ka tsela ya maleba.

Go oketša moo, boramolao bao ba emelago Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa ba ile ba gatelela taba ya gore ba Lefapha la Toka ga ba tsebe mo ba emego gona. Ge go be go sekwa molato wa go fediša mekgatlo ya bodumedi, ba Lefapha la Toka ba ile ba bolela gore mediro ya Ofising e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa ga e tswalane felo le mediro ya mekgatlo ya bodumedi. Le gona ba ile ba šitiša bao ba emelago Ofisi e Kgolo ya Dihlatse ge ba leka go bolela nakong ya ge go be go sekwa. Lega go le bjalo, gona bjale ba Lefapha la Toka ba re Ofisi e Kgolo e ikarabela ka melato ya bosenyi ya mekgatlo ya bodumedi le ka go tšweletša dikgatišo tšeo go thwego di kotsi kudu tša Dihlatse tša Jehofa.

Ba Lefapha la Toka ba dirile dinyakišišo tše mmalwa kgahlanong le mekgatlo ya semolao ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa gomme ba iša dilo tšeo ba di hweditšego Kgorong ya Tsheko. Lega go le bjalo, ge ba Lefapha la Toka ba be ba botšišwa, ga se ba kgona go bolela tiragalo le e tee yeo go yona Dihlatse tša Jehofa di dirilego mediro e kotsi kudu.

Kgoro ya Tsheko e tla tšwela pele ka molato wo ka di-20 tša April 2017, ka iri ya bobedi thapama.