Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Maphodisa a Russia a roba keiti ya Holo ya Mmušo kua Nezlobnaya

JANUARY 12, 2017
RUSSIA

Boemo bja go se Hwetše Tokologo ya Bodumedi bjo bo Bilego Gona Kua Russia ka Mengwaga e Lesome bo a Mpefala

Boemo bja go se Hwetše Tokologo ya Bodumedi bjo bo Bilego Gona Kua Russia ka Mengwaga e Lesome bo a Mpefala

Ka di-16 tša January 2017, Dihlatse tša Jehofa tša kua Russia di tla dira boipiletšo bjo bongwe bja mabapi le go se hwetše tokologo ya bodumedi ka mengwaga e lesome. Dihlatse tšeo di tla kgopela Kgoro ya Tsheko ya Moscow gore molato wa gore Ofisi ya tšona e Kgolo e tswalelwe o phumolwe. Ka di-2 tša March 2016, Mothuši wa Ramolao yo Mogolo e lego V. Ya. Grin, o boletše gore ge go ka hwetšwa bohlatse bjo bofsa bja gore Dihlatse tša Jehofa di dira mediro e kotsi pele ngwaga o fela, o tla tswalela ofisi ya tšona e kgolo.

Go Nyakwa Bohlatse bja Gore Dihlatse tša Jehofa di Dira Mediro e Kotsi

Boramolao ba Russia ga ba diriše gabotse Molao wa naga wa go Lwantšha Mediro e Kotsi, ka ge ba o dirišetša go latofatša Dihlatse tša Jehofa ka gore di dira mediro e kotsi kudu. Ka morago ga gore molao wo o fetošwe ganyenyane ka 2006, motho o be a se sa bonwa molato wa gore o dira mediro e kotsi ge e ba a e na le bošoro, eupša o bonwa molato ge a “hlohleletša . . . madumedi gore a se kwane.” Tlhaloso e sa kwagalego ya molao wo, e dira gore babuši ba lebelele selo se sengwe le se sengwe seo se sa dumelelanego le dithuto tša madumedi a magolo a nageng yeo ya Russia e le go dira gore madumedi a se kwane. Gregory Allen e lego ramolao yoo a thušago go šireletša tokologo ya bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa kua Russia o re: “Mmušo wa Russia o diriša tlhaloso ye ya go fetofetoga go šupa bodumedi le ge e le bofe bjo bo sa dumelelanego le dithuto tše di tlwaelegilego tša nageng yeo, e le go dira mediro e kotsi kudu.”

Go nyakwa ga bohlatse bja gore madumedi a mangwe a dira mediro e kotsi go thomile ka morago ga gore Mothuši wa Ramolao yo Mogolo wa Russia e lego V. Ya. Grin a romele lengwalo go diofisi tša boramolao ka moka nageng yeo ka January 2007. Lengwalo leo le ile la dira gore go thongwe go dirwa dinyakišišo tša ka godimo ga tše 100 mabapi le mekgatlo ya bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa pele ngwaga o fela.

Go Hwetšwa Seo go Thwego ke Bohlatse bja Mathomo

E nngwe ya dinyakišišo tše e dirilwe toropong ya Taganrog yeo e lego kgauswi le lewatle leo le bitšwago Black Sea. Nyakišišo ye e dirile gore mmušo o bule melato ka moka ya gore Dihlatse tša Jehofa tša Russia di dira mediro e kotsi kudu. Ka October 2007, Ofisi ya Ramolao wa Toropo ya Rostov e ile ya fetša go dira dinyakišišo tša yona gomme ya tsebiša Mokgatlo wa Dihlatse tša Jehofa wa Taganrog (Local Religious Organization [LRO]) gore o ka fedišwa, ke moka ngwageng wo o latelago ya bula molato wa gore LRO yeo e swanetše go fedišwa. Lega go le bjalo, Ofisi ya Ramolao e be e se na bohlatse bjo bo feletšego bja go thekga taba ya yona gomme e ile ya kgopela Kgoro ya Tsheko ya Rostov gore e nyake ditsebi gore di tle di hlahlobe dikgatišo tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa.

Le ge Dihlatse tša Jehofa di be di sa dumelelane le taba ye, Kgoro ya Tsheko e ile ya no gapeletša ya ba ya gana ge Dihlatse di kgopela gore go nyakwe banyakišiši ba bangwe bao ba sa tsebego selo ka taba ye. Ditsebi tša kgorong yeo ya tsheko di ile tša kwana ka gore dikgatišo tša bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa ga di hlohleletše batho go dira mediro kotsi. Lega go le bjalo, kgoro ya tsheko e ile ya no dula tabeng ya gore ditsebi di re dilo tšeo di bolelwago ka dikgatišong tša Dihlatse tša Jehofa di ka nyatša madumedi a mangwe.

Ka di-11 tša September 2009, Kgoro ya Tsheko ya Rostov e ile ya tsebiša gore dikgatišo tše 34 tša Dihlatse tša Jehofa di kotsi kudu gomme di ile tša bewa gare ga dipuku tšeo di lebelelwago di le kotsi kudu nageng yeo (Federal List of Extremist Materials [FLEM]). Kgoro ya Tsheko e ile ya bolela gore mokgatlo wa bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa wa Taganrog o dira mediro e kotsi kudu gomme ya kgopela gore balaodi ba moo ba o tswalele, ba thibele le mediro ya mokgatlo woo, ba tsenye leina la wona gare ga mekgatlo e mengwe e kotsi kudu, ba tšee dikgatišo tša wona gomme moago wa wona ba o nee Mmušo wa Russia. Ka di-8 tša December 2009, Kgorokgolo ya Tsheko ya Russia e ile ya dumelelana le phetho yeo. *

Mathomong a 2016, kgoro ya tsheko e ile ya dira phetho e swanago ya gore dikgatišo tše 88 tša bodumedi bja Dihlatse di kotsi kudu gomme ya tswalela mekgatlo e meraro ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa. Mekgatlo e mengwe e 18 ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa e ile ya nyakišišwa. Go oketša moo, balaodi ba mmušo ba ile ba thibela wepesaete ya semmušo ya Dihlatse tša Jehofa ya jw.org, ba ganetša le gore dikgatišo tša bodumedi bja Dihlatse di romelwe nageng yeo, gomme ba bolela gore Beibele ya Phetolelo ya Lefase le Lefsa ya Dihlatse tša Jehofa e kotsi kudu.

Bohlatse bjo bo Dirišwago Gore go Tswalelwe Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa

Ka March 2016, Ofisi ya Ramolao yo Mogolo e ile ya diriša bohlatse bjo bo hweditšwego go thekga taba ya gore Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa kua Russia yeo e lego kgauswi le St. Petersburg e tswalelwe. Ramolao o ile a tswalanya Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa le dikgatišo tšeo di thibetšwego tša bodumedi bja tšona gotee le dinyakišišo tšeo di dirilwego mekgatlong ya tšona ya bodumedi goba yeo e fedišitšwego, gomme a bolela gore: “Dilo tšeo di bontšhago gore Dihlatse tša Jehofa di dira mediro e kotsi di tšwela pele go hwetšagala Ofising ya tšona e Kgolo.”

Ka moragonyana ga gore Dihlatse di hwetše temošo ya gore Ofisi ya tšona e tlo tswalelwa, di ile tša kgopela Yuriy Yakovlevich Chayka e lego Ramolao yo Mogolo wa Russia gore a phumole molato woo. Go e na le moo, o ile a gana gomme a nea mabaka ka gore: “Taba ya gore go neilwe bohlatse bja maaka le gore banyakišiši ga se ba latela molao, ga se lebaka le le kwagalago la gore go phumolwe molato woo, ka gobane phetho e tšwa kgorong ya tsheko.” Morena Allen o re: “Go bonagala Ramolao yo Mogolo wa Russia a se na bothata le taba ya gore kgoro ya tsheko ya Russia e ka dumelelana le bohlatse bja maaka bjo bo newago ke bahlankedi ba mmušo. Ke gopola phetho yeo e sego molaong yeo e ilego ya dirwa kgorong ya tsheko ya Moscow ya gore mediro ya Dihlatse tša Jehofa e thibelwe toropong yeo, gomme ka morago Kgoro ya Yuropa ya Ditshwanelo tša Batho ya tla ya ganetšana le phetho yeo.” *

Ka morago ga gore Ramolao yo Mogolo a tšee phetho yeo, Dihlatse di ile tša dira boipiletšo mabapi le phetho yeo Kgorong ya Tsheko ya Tverskoy kua Moscow. Ka di-12 tša October 2016, Moahlodi M. S. Moskalenko o ile a gana dihlatse goba ditsebi di nea bohlatse molatong woo kgorong ya tsheko gomme a re boipiletšo bjo bo phumolwe.

Ka ge maiteko a go dira boipiletšo a paletšwe, seo se ile sa dira gore phetho ya moahlodi e atlege. Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa Russia e ka tswalelwa ge e ba Ofisi ya Ramolao yo Mogolo e ka botša kgoro ya tsheko gore (1) mekgatlo ya Dihlatse tša Jehofa e be e tšwela pele go tshela melao ya go lwantšha mediro e kotsi goba (2) balaodi ba mmušo ba hweditše bohlatse bjo bongwe bja go bontšha gore Dihlatse di tšwetše pele di dira mediro e kotsi le pele ngwaga o fela di neilwe temošo.

Bohlatse bjo Bofsa bja Maaka bo a Oketšega

Ga e sa le go tloga Dihlatse di neilwe temošo ka di-2 tša March 2016 ya gore Ofisi ya tšona e Kgolo e tlo tswalelwa, balaodi ba mmušo ba Russia ba ile ba šoma ka thata gore ba hwetše bohlatse bjo bofsa bja maaka. Go na le ditiragalo tše 35 tšeo di tšerwego dibidio (gare ga tše di fetago tše 60 ga e sa le go tloga ka 2012) tša nakong ya ge maphodisa a be a bea mafelong a borapedi dikgatišo tša Dihlatse tša Jehofa tšeo di thibetšwego. Gantši ge maphodisa a hwetša dikgatišo tše di beilwego mafelong ao, a hlasela Dihlatse tša Jehofa.

 • Ka di-28 tša July 2016, go bile le ditiragalo tše pedi tša go hlasela Dihlatse tša Jehofa kua Repabliking ya Karelia. Maphodisa ao a bego a itlhamile e bile a itswaletše difahlego ao a šomago lefapheng le le kgethegilego la maphodisa, a ile a tsena Holong ya Mmušo gomme a šitiša diboka tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa toropong ya Petrozavodsk. Maphodisa ao a ile a bea dipuku tše hlano tša Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? ka Holong ya Mmušo gomme ka morago a itira eka a di hweditše ge a phuruphutša. Maphodisa ao ga se a nea Dihlatse tša Jehofa dipampiri tša molao tšeo di bontšhago gore a dumeletšwe go phuruphutša Holo ya Mmušo. Maphodisa ao a šomago lefapheng la Federal Security Service (FSB) le a Lefelong la go Thibela Mediro e Kotsi Kudu kua Kostomuksha a ile a šitiša diboka tša borapedi. Nakong ya ge a phuruphutša Holo ya Mmušo ya Dihlatse tša Jehofa, a ile a itira eka a hweditše dikgatišo tše tharo tša Dihlatse tša Jehofa tšeo di lego gare ga tšeo di sa dumelelwago nageng yeo.

 • Ka di-20 tša August 2016, maphodisa a šomago lefapheng le itšego a ile a šitiša diboka tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa toropong ya Mayskiy, Repabliking ya Kabardino-Balkaria. Ka morago ga go gapeletša batho ka moka gore ba tšwe ka Holong ya Mmušo, maphodisa a ile a itira eka a hweditše dikgatišo tšeo di sa dumelelwago nageng yeo. Maphodisa ga se a ka a tšweletša dipampiri tša go bontšha gore a dumeletšwe go phuruphutša Holo ya Mmušo.

 • Mesong ya di-20 tša September 2016, maphodisa ao a bego a itlhamile e bile a itswaletše difahlego ao a šomago lefapheng le le kgethegilego la maphodisa a ile a ya Holong ya Mmušo yeo e lego motseng wa Nezlobnaya tikologong ya Stavropo. A ile a roba mabati gomme a tsena ka Holong, ka morago ga moo a bea dikgatišo tše mmalwa tša Dihlatse tša Jehofa tšeo di thibetšwego nageng yeo. Ke moka, maphodisa ao a ile a itira eka a hweditše dikgatišo tšeo ge a be a phuruphutša.

Maphodisa a bonwa a bea dikgatišo ka rakeng yeo e bego e se na selo Holong ya Mmušo ya Nezlobnaya gomme ka morago lephodisa le itira eka le di hweditše kamoo.

Megato Yeo e Latelwago ge go Dirwa Ditatofatšo

Megato yeo e latelwago ge go dirwa ditatofatšo tša gore Dihlatse tša Jehofa di dira mediro e kotsi e nyakile e swana. Se re se bona ditiragalong tše di latelago tša ge mekgatlo ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa e latofatšwa toropong ya Birobidzhan:

 1. Mogato 1: Maphodisa ao a šomago lefapheng le itšego a ya mafelong ao Dihlatse tša Jehofa di swarelago diboka tša bodumedi gona ke moka a bea dikgatišo tša tšona tšeo di thibetšwego.

  Maphodisa le batho bao ba šomago lefapheng la Federal Security Service ba ile ba šitiša seboka sa Dihlatse tša Jehofa gomme ba bolela gore seboka seo se be se se molaong, ke moka ba thoma go nyaka dikgatišo tšeo ba bego ba re di kotsi kudu ka Holong ya Mmušo.

 2. Mogato 2: Maphodisa a phuruphutša moago o itšego gomme a itira eka a hweditše dikgatišo tšeo di thibetšwego.

  Maphodisa a ile a itira eka a hweditše dikgatišo tše 12 tša bodumedi tšeo di thibetšwego nageng yeo. Ka morago, Dihlatse tša Jehofa di ile tša hwetša gore go na le motho yo a tlilego Holong ya tšona ya Mmušo a fihla a tsenya dikgatišo tšeo di thibetšwego.

 3. Mogato 3: Ramolao o ile a bona molato le go faena modulasetulo goba mokgatlo wa bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa ka gore o tšwela pele o nea batho dikgatišo tšeo di lego kotsi kudu.

  Kgoro ya tsheko ya selete e ile ya latofatša modulasetulo wa mokgatlo woo wa bodumedi gomme ya mo faena di-ruble tše 4 000 (R 910.00).

 4. Mogato 4: Ramolao o ile a botša mokgatlo wo wa bodumedi gore o fetše dikgwedi tše 12 o se wa dira molato woo gape.

  Ramolao o ile a ntšha temošo ya gore Dihlatse tša Jehofa ga se tša dumelelwa go dira mediro ya tšona e kotsi.

 5. Mogato 5: Ka morago ga moo, maphodisa ao a šomago lefapheng le le kgethegilego a ile a ya lefelong la borapedi la Dihlatse tša Jehofa gomme a bea dikgatišo tšeo di thibetšwego tša Dihlatse, ke moka a tla a itira eka a di hweditše ge a phuruphutša lefelo leo.

  Maphodisa a ile a šitiša diboka tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa gore a nyake dikgatišo tšeo di thibetšwego. Lega go le bjalo, pele ga ge diboka di thoma, Dihlatse di ile tša hwetša dikgatišo tše gomme tša di lahla, ka gona ka October 2015 maphodisa ao a ile a no itshenyetša nako. Ka di-21 tša January 2016, maphodisa ao a be a itokišitše gabotse. Maphodisa ao a šomago lefapheng le le kgethegilego, maphodisa a mangwe le ao a šomago lefapheng la Federal Security Service a ile a šitiša seboka sa Dihlatse tša Jehofa gape gomme a di laela gore a nyaka dikgatišo tšeo di lego kotsi kudu ka Holong ya Mmušo. Hlatse e nngwe ya Jehofa yeo e bego e le dibokeng tšeo e ile ya bona lephodisa le swere dikgatišo. Lephodisa le itšego le ile la phuruphutša moo maphodisa a mangwe a bego a šetše a nyakile gona, eupša lekgeng le la hwetša dikgatišo tšeo di thibetšwego tšeo di bego di swerwe ke lephodisa lela le lengwe.

 6. Mogato 6: Ramolao wa lefapha la toko o ile a bula molato wa gore mokgatlo wa bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa o fedišwe ka ge go hweditšwe bohlatse bjo bofsa bja gore o dira mediro e kotsi.

  Kgoro ya tsheko ya selete e ile ya phetha ka gore modulasetulo wa mokgatlo wa bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa o tshetše molao gomme wa o faena di-ruble tše 3 000 (R682.00). Ka di-3 tša October 2016, kgoro ya tsheko ya selete e ile ya bolela gore e hweditše bohlatse bjo bofsa bja gore mokgatlo wa bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa o dira mediro e kotsi gomme ya ahlola ka gore mokgatlo woo wa Birobidzhan o kotsi kudu, ya thibela mediro ya wona gomme ya laela gore o tswalelwe.

Mogato wa mafelelo ntweng ye e bile gore Kgorokgolo ya Tsheko ya Russia e dumelelane le phetho yeo e dirilwego ya gore go fedišwe mekgatlo ya bodumedi ya Dihlatse tša Jehofa ka ge go thwe e dira mediro e kotsi kudu, e lego mokgatlo wa Belgorod, Stariy Oskol, Elista le Orel. Dihlatse di sa emetše go kwa gore Kgorokgolo ya Tsheko e tla reng mabapi le boipiletšo bja tšona bja go nyaka go šireletša mokgatlo wa bodumedi wa Dihlatse wa Birobidzhan.

Seo se ra go Re’ng? Se tla Feleletša Kae?

Vasiliy Kalin yoo e lego mmoleledi wa Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa nageng yeo, o gopola gore mehleng ya Soviet lapa la gabo le ile la išwa kua Siberia gomme la tlaišwa ka ge e le Dihlatse tša Jehofa. O re: “Ge ke sa gola, maphodisa a be a eya malapeng a Dihlatse le ge e le neng go yo nyakana le dikgatišo tša tšona tša bodumedi. Eupša ga se a ka a nagana ka go fihla dikgatišo tša bodumedi dintlong tša Dihlatse ke moka ka morago a itira e ka a di hweditše. Mokgwa wo o mofsa wa boradia woo o dirwago ke maphodisa ao a šomago lefapheng le le kgethegilego la Russia, ke bohlatse bja gore le ka mohla a ka se ke a hwetša Dihlatse tša Jehofa di dira dilo tšeo di sego molaong.”

Ka di-16 tša January 2017, Kgoro ya Tsheko ya Moscow e tlo kwa boipiletšo bja Dihlatse tša Jehofa mabapi le molato woo Ramolao yo Mogolo a di latofatšago ka wona gomme e dire phetho. Na kgoro yeo ya tsheko e tla dumela gore Ofisi ya Ramolao yo Mogolo ga e na mabaka a kwagalago a go dumela gore Ofisi e Kgolo ya Dihlatse tša Jehofa e dira mediro e kotsi kudu gomme ya di dumelela go tšwela pele ka mediro ya tšona? Dihlatse tša Jehofa le batho bao ba tšeelago ditokelo tša batho godimo kua Russia gotee le batho ba bangwe lefaseng ka moka ba holofela bjalo.

^ par. 9 Phetho ya Kgorokgolo ya Tsheko ya Russia e tsentše Dihlatse tša Jehofa mathateng a magolo. Go na le dipego tše 1 126 tša ditiragalo tšeo di bilego gona magareng ga di-8 tša December 2009 le di-26 tša April 2012 tšeo di bontšhago gore Dihlatse tša Jehofa di ile tša tlaišwa le go hlaselwa ge di be di dira mediro ya tšona ya bodumedi, le gona maphodisa a di golega, a šitiša diboka tša tšona le go phuruphutša Diholo tša tšona tša Mmušo.

^ par. 13 Bosenyi le dilo tšeo di bego di direga setšhabeng tša go leka go fediša mediro ya Dihlatse tša Jehofa kua Moscow di thomile ka 1995, eupša tša palelwa gantši ka ge go be go se na bohlatse. Lega go le bjalo, ka March 2004, Kgoro ya Tsheko ya Golovinskiy e ile ya diriša bohlatse bja maaka go thibela mediro ya Dihlatse tša Jehofa kua Moscow. Ka di-10 tša June 2010, Kgoro ya Yuropa ya Ditshwanelo tša Batho, e phethile ka gore naga ya Russia e tshetše molao ka go se nee batho tokologo ya bodumedi le go šitiša Dihlatse tša Jehofa go bokana gotee gomme kgoro yeo ya gapeletša mmušo gore o lokiše mathata ao o itsentšego ka gare ga wona.