Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

MARCH 7, 2017
KOREA BORWA

Mmušo wa South Korea o Ile wa Swara Dong-hyuk Shin ka go Hloka Toka

Mmušo wa South Korea o Ile wa Swara Dong-hyuk Shin ka go Hloka Toka

Mmušo wa South Korea o golega banna ba bantši bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo. Le gona Mmušo woo o otla banna bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo mola ba šetše ba ngwadišitšwe go ya bošoleng.

Dong-hyuk Shin yo a goletšego nageng ya South Korea, o be a tseba gore ka letšatši le lengwe o tlo bitšwa gore a tlo tsenela bošole. Ge nako ya gagwe e fihlile, o ile a romelwa mangwalo a go mmitša ke moka a ya bošoleng. O feditše go hlankela bošoleng ka 2005. Ka morago ga moo o ile a no ngwadišwa gore o tla bitšwa ge a nyakega, le gore o tla fela a bitšwa gore a tlo tlwaetšwa mengwageng e seswai e latelago.

Ka moragonyana ga gore Morena Shin a boe bošoleng, o ile a thoma go ithuta Beibele. Molaetša wa yona wa khutšo o ile wa kgoma letswalo la gagwe gomme seo sa dira gore a gane ge a bitšwa go tla bošoleng. Ge a be a bitšwa go tlo tlwaetšwa ka March 2006, o ile a botša baetapele ba mašole gore a ka se kgone go tla ka gobane letswalo la gagwe ga le mo dumelele.

Motho ga a na Tokologo ya go Latela Letswalo la Gagwe

Mmušo wa South Korea ga o dumelele batho go ba le tokelo ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo. Ka se sebaka, Dihlatse tša Jehofa tša ka godimo ga tše 40 di newa mangwalo a go tlo tlwaeletšwa bošole le ge di tsebišitše Mmušo gore di ka se tsenele bošole ka baka la ge matswalo a tšona a sa di dumelele go dira seo.

Balaodi ba mašole ba ile ba se nyake go kwa kgopelo ya Morena Shin, gomme ka 2006 ba mo romela mangwalo a 30 a go mo laela gore a tle go tlwaeletšwa bošole. Morena Shin o ile a tšwela pele a hwetša mangwalo ao mengwageng e šupago e latetšego. Go tloga ka March 2006 go fihla ka December 2013, o ile a bitšwa ka makga a 118 gore a tlo tlwaeletšwa bošole. * Ka baka la ge nako e nngwe le e nngwe ge Morena Shin a bitšwa a be a gana ka tlhompho, o ile a sekišwa le go golegwa ka makga a 49, a ya dikgorong tša boipiletšo ka makga a 69 le go ahlolwa kgorong ya tsheko ka makga a 35.

“Go be go se na se Sengwe Seo a ka se Dirago”

Dikgoro tša tsheko di be di tloga di kgodišegile gore seo Morena Shin a se dumelago se tšwa pelong. Kgoro ya Tsheko ya Tikologong ya Ulan e boletše phethong ya yona yeo e dirilwego ka di-7 tša October 2014, gore: “Re a kwešiša gore ka morago ga gore [Dong-hyuk Shin] e be yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, go be go se na se sengwe seo a ka se dirago ntle le go dira molato wo, ka ge a bone go sa kgonege gore a ye bošoleng a be a latele letswalo la gagwe le seo se rutwago ke bodumedi bja gagwe.”

Le ge kgoro yeo ya tsheko e ile ya bontšha gore e kwešiša bothata bja Morena Shin, dikgoro tša tsheko tša South Korea di tlangwa ke melao ya tirelo ya bošole ya naga yeo. Dikgoro tša tsheko di faenne Morena Shin tšhelete ya moo ya dimilione tša ka godimo ga tše 16 yeo e lekanago le (R168 675.00), gomme ka makga a tshela a ahlolelwa go dula kgolegong bonyenyane dikgwedi tše tshela, eupša go e na le gore a ye kgolegong o ile a newa kotlo e nngwe. Nakong e nngwe, kgoro e ile ya laela gore a fetše diiri tše 200 a direla setšhaba mošomo o itšego.

Morena Shin o itše: “Ke be ke gateletšegile kudu e bile ke tshwenyegile. Go be go bonagala eka teko ye e ka se fete. Ba gešo le bona ba ile ba tshwenywa kudu ke ge ke eya kgorong ya tsheko gantšintši. Ke nagana gore mengwageng yeo e senyane mma o be a tshwenyegile go swana le nna, gomme seo se ile sa dira gore a babje kudu. Le nna ke ile ka kwa bohloko kudu ka ge ke be ke tseba gore o tshwenyegile kudu ka maemo a ka. Le gona ke ile ka šala ke se na sente. Leemaema la go biletšwa bošoleng, go išwa dikgorong tša tsheko le go golegwa, le ile la nkgapeletša go fetoša mošomo ka makga a šupago ka gobane go ya kgorong ya tsheko go be go dira gore ke lofe mošomong gantši.”

Go Tshela Molao wo o Dirišwago Dinageng tše Dintši go ka Tliša Tharollo

Morena Shin o ile a ipiletša dikgorong ka moka tša tsheko tša South Korea, eupša a se hwetše thušo. Kgoro ya Tsheko e Phagamego e ganne boipiletšo bja gagwe ka makga a mane. Ka ge Morena Shin a be a sa hwetše thušo South Korea, ka June 2016 o ile a dira boipiletšo Komiting ya Ditokelo tša Batho ya Ditšhaba tše Kopanego. O boletše gore Mmušo wa South Korea ga se wa dira ka go dumelelana le Kgwerano ya Ditšhabatšhaba ya Ditokelo tša Selegae le tša Dipolotiki ka go mmitša gantši gore a tlo tlwaeletšwa bošole, ka go mo tlaiša le ka go mo golega. Boipiletšo bja gagwe bo be bo akaretša dilo tše di latelago tše tharo:

  • Go ya ka molao wo o dirišwago dinageng tše dintši lefaseng, taba ya gore batho bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo ba bitšwe gantšintši go tla bošoleng e bile ba otlwe gantši, ke go gatakela tokelo ya bona ya gore ba sekišwe ka tsela ya maleba.

  • Taba ya gore batho ba bitšwa gantšintši go tlo tlwaeletšwa bošole le go bewa molato wa bosenyi ka morago ga moo, e hlatsela gore Mmušo o ikemišeditše go gapeletša batho go tsenela bošole. Go tlaišwa ga Morena Shin ka go sekišwa gantši, le go nyatšwa ka go bewa molato wa bosenyi ka ge a gana go tsenela bošole ka baka la letswalo e be e le kotlo yeo e sego molaong.

  • Ka baka la ge Morena Shin a be a gana go tsenela bošole ka baka la tumelo ya gagwe, o ile a ipelaetša ka gore tokelo ya gagwe ya go latela letswalo la gagwe le bodumedi e gataketšwe.

Go Letetšwe Tharollo

Morena Shin o holofela gore boipiletšo bja gagwe bo tla amogelwa gabotse, ka gobane Komiti yeo a ipileditšego go yona ke gantši e ahlola ka gore mmušo wa South Korea o swanetše go hlompha tokelo ya batho ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo. * O fela pelo ya go kwa ka phetho yeo e amogelago boemo bjo bo kgethegilego bja mašole ao a ka bitšwago nako le ge e le efe ge a nyakega. Morena Shin o re: “Ga ke itshole gore ke ile ka emela ka go tia melao ya bodumedi bja ka le letswalo la ka, eupša ga ke dumelelane le tsela yeo ke ilego ka swarwa ka yona. Ke holofela gore mmušo wa South Korea o tla hlompha tokelo ya motho ya go gana go dira modiro wo o thulanago le letswalo la gagwe.” Dihlatse tša Jehofa tša South Korea le tša lefaseng ka moka di ikwa go swana le Morena Shin.

^ par. 7 Ka 2006 Dong-hyuk Shin o ile a bitšwa go tla bošoleng ka makga a 30, ka 2007 a bitšwa ga 35, ka 2008 a bitšwa ga 15, ka 2009 a bitšwa ga 9, ka 2010 a bitšwa ga 17 gomme ka 2011 a bitšwa ga 12. Ga go hlokagale gore motho a bitšwe gore a tlo tlwaetšwa ge a šaletšwe ke mengwaga e mebedi feela ya go ba lešole leo le bitšwago ge go nyakega, ke ka baka leo ka 2012 le ka 2013 Morena Shin ga se a ka a bitšwa.

^ par. 18 Komiti ya Ditshwanelo tša Batho ya Ditšhaba tše Kopanego e ntšhitše Dipono tše hlano ka morago ga go tseba gore mmušo wa South Korea ga se wa latela Article 18, yeo e bolelago ka “tokelo ya go ba le tokologo ya go nagana, ya letswalo le ya bodumedi”: Yeo-bum Yoon and Myung-jin Choi v. Republic of Korea, Communication No. 1321-1322/2004, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 (November 3, 2006); Eu-min Jung et al. v. Republic of Korea, Communication No. 1593-1603/2007, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1593-1603/2007 (March 23, 2010); Min-kyu Jeong et al. v. Republic of Korea, Communication No. 1642-1741/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1642-1741/2007 (March 24, 2011); Jong-nam Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 1786/2008, U.N. Doc. CCPR/C/106/D/1786/2008 (October 25, 2012); and Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No.  2179/2012, U.N. Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012 (October 15, 2014).[29]