Dihlatse tša Jehofa di be di dutše di le gona nageng ya Korea Borwa ka mengwaga e fetago e 100 e bile di thabela tokologo ya tšona ya bodumedi—ntle le tšeo di ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo. Go tloga ge Ntwa ya Korea e thoma go fihla ga bjale, mmušo wa Korea Borwa o tšwela pele go golega masogana a Dihlatse ao a ganago go tsenela bošole, e bile mmušo ga se wa a nea kgetho ya go dira mediro e mengwe yeo e sego ya bošole e le gore o rarolle bothata bjo. Se se bile le mafelelo afe? Mmušo wa Korea Borwa o golegile Dihlatse tše di fetago tše 18 000 gomme wa di lahlela kgolegong ka mengwaga e fetago e 35 000 ka baka la go gana go tsenela bošole.

Maemo a Kgolego ao a Kaonefaditšwego

Gaešita le ge Dihlatse di ile tša kgotlelela maemo a šoro nakong e fetilego le mengwaga e metelele kgolegong, maemo a kaonefaditšwe gomme nako ya go dula kgolegong ga bjale e fokoditšwe go ba dikgwedi tše 18. Ga bjale bahlankedi ba kgolego ba dumelela Dihlatse tše dintši gore di sware ditirelo tša bodumedi kgolegong. Go oketša moo, Dihlatse tše fetago diperesente tše 70 ga di sa bewa le bagolegwa ba bangwe eupša di dula le Dihlatsegotee le tšona ka diseleng. *

Pono ya Ditšhabatšhaba ya Mabapi le Tokelo ya go Gana ka Baka la Letswalo

Komiti ya UN ya Ditokelo tša Batho (CCPR), yeo e lekolago lefsa go dirišwa ga melao ya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), e lego kgwerano ya ditšhabatšhaba ya ditokelo tša batho, e be e dutše e bontšha gore mmušo wa Korea Borwa * o gatakela ditokelo tša bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo le go ba golega. Ka mohlala, diphethong tšeo di dirilwego ka October 25, 2012, CCPR e hweditše gore go ya ka Article 18, mmušo wa Korea Borwa o gataketše ditokelo tša Dihlatse tša Jehofa ka moka tše 388 tšeo di ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo. CCPR e boletše gore “tokelo ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo e swana le tokelo ya seo motho a se naganago, ya go dira dilo go ya ka letswalo le ya bodumedi. Tokelo yeo e nea motho kgetho le ge e le efe ya go gana go tsenela bošole ge e ba seo se thulana le bodumedi goba ditumelo tša gagwe.” Masogana a makgolokgolo ao a golegilwego a tšwela pele a ganetšwa ke mmušo wa Korea Borwa go diriša tokelo ya seo motho a se naganago, ya letswalo le ya bodumedi, e lego seo se bolelago gore mmušo o paletšwe ke go diriša diphetho tšeo di dirilwego ke CCPR.

Tatelano ya Ditiragalo

 1. July 31, 2015

  Dihlatse tša Jehofa tše 555 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 2. April 30, 2015

  Dihlatse tša Jehofa tše 653 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 3. March 3, 2015

  Dihlatse tša Jehofa tše 613 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 4. October 31, 2014

  Dihlatse tša Jehofa tše 597 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka letswalo.

 5. August 31, 2014

  Banna ba Dihlatse ba 562 ba golegilwe ka ge ba ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 6. June 30, 2014

  Go na le melato e 28 yeo e fegilwego ke Kgoro ya Molaotheo ya mabapi le go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo; go golegilwe banna ba 618.

 7. January 28, 2014

  Mopresidente o ile a laela gore Dihlatse tše e ka bago tše 100 tšeo di golegilwego ka baka la go gana go dira mediro ya bošole di lokollwe ka parola yeo e fokotšago nako ya go ba kgolegong ka kgwedi e tee goba tše pedi; go golegilwe batho ba 513 go tloga ka January 31.

 8. November 2013

  Dihlatse tše 599 di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 9. April 2013

  Diperesente tše 70 tša Dihlatse ga di sa bewa le bagolegwa ba bangwe eupša di dula le Dihlatsegotee le tšona ka diseleng.

 10. October 25, 2012

  Komiti ya UN ya Ditokelo tša Batho (CCPR) e ile ya hwetša gore mmušo wa Korea Borwa o gataketše Article 18 (ya mabapi le tokelo ya seo motho a se naganago, ya letswalo le ya bodumedi) ya ICCPR ka go ganetša Dihlatse tše 388 go diriša tokelo ya tšona ya go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 11. August 30, 2011

  Phetho ya Kgoro ya Tsheko ya Molaotheo e boletše gore melao yeo e bego e otla bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo e dumelelana le Molaotheo wa Korea.

 12. March 24, 2011

  CCPR e hweditše gore mmušo wa Korea Borwa o gataketše Article 18 ya ICCPR ka go ganetša Dihlatse tše 100 go diriša tokelo ya tšona ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 13. January 15, 2009

  Lekgotla la Presidential Commission on Suspicious Deaths le ile la lokolla pego yeo e neago bohlatse bja gore mmušo wa Korea Borwa o ikarabela ka go hwa ga Dihlatse ngwageng wa 1975 go fihla ka 1985 tšeo di bego di golegilwe ka ge di ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 14. December 2008

  Mmušo wa Korea Borwa o gana leano la gore go be le mediro e mengwe yeo e sego ya bošole bakeng sa bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 15. September 18, 2007

  Lefapha la Bošole la Korea Borwa le tsebatša leano la go dumelela bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo le bodumedi gore ba dire mediro e mengwe yeo e sego ya bošole, le gona le holofetša go lekolwa lefsa ga molao wa tirelo ya bošole le molao wa tirelo ya nakwana ya bošole.

 16. November 3, 2006

  CCPR e hweditše gore mmušo wa Korea Borwa o gataketše Article 18 ya ICCPR ka go ganetša Dihlatse tše pedi go diriša tokelo ya tšona ya go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 17. August 26, 2004

  Kgoro ya Tsheko ya Molaotheo e thekga molao wa naga yeo wa go otla bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 18. 2001

  Mokgatlo woo o Laolago Ditirelo tša Bošole o kgaotša go gapeletša batho go ingwadišetša bošole gomme o fokotša kotlo ya bao ba golegilwego go tloga go mengwaga e meraro yeo e bego e beilwe go ya go ngwaga le seripa.

 19. December 1, 1985

  Kim, Young-geun o hlokofetše ka baka la go swarwa ka tsela e sehlogo ke mašole nakong ya ge a be a golegilwe ka ge a ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 20. August 17, 1981

  Kim, Sun-tae o hlokofetše ka baka la go swarwa ka tsela e sehlogo ke mašole nakong ya ge a be a golegilwe ka ge a ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 21. March 28, 1976

  Jeong, Sang-bok o hlokofetše ka morago ga go itiwa gabohloko le go swarwa gampe ke mašole ka ge a ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 22. March 19, 1976

  Lee, Choon-gil o hlokofetše ka morago ga go itiwa gabohloko ke mašole gomme se sa feleletša ka gore lebete la gagwe le gobatšwe nakong ya ge a be a golegilwe ka ge a ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 23. November 14, 1975

  Kim, Jong-sik o hlokofetše ka morago ga go itiwa gabohloko le go tlaišwa ke balaodi ba mašole ge a be a golegilwe ka ge a ganne go tsenela bošole ka baka la letswalo.

 24. 1975

  Mopresidente Park Jeong-hee o ile a hlama molao wa kgapeletšo wa gore batho ba tsenele bošole, a nyaka gore ba kgathe tema bošoleng ka mo go feletšego. Banna ba Dihlatse ba be ba tšewa ka kgapeletšo gomme ba išwa mafelong ao go bego go ngwadišetšwa bošole.

 25. January 30, 1973

  Go ile gwa hlongwa Molao wa Special Act on Criminal Punishment for Violation of Military Service Act, wo o ilego wa dira gore nako ya bao ba golegilwego ka baka la go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo e tloge go mengwaga e meraro go ya go e lesome. O ile wa dira gore ba bangwe ba boele ba tsenele bošole.

 26. 1953

  Mmušo wa Korea Borwa o thoma go golega bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.

^ par. 4 Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketšegilego, bona sehlogo se se rego: South Korea Separates Hundreds of Conscientious Objectors from Criminals

^ par. 6 Korea Borwa e ikarabela go International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) e bile e ikarabela le go first optional protocol ya ICCPR, gomme se se dumelela batho mmušong wa Korea Borwa go iša boipelaetšo go CCPR mabapi le go gatakelwa ga melao ya ICCPR.