• Dihlatse tša Jehofa100 245

  • Diphuthego1 300

  • Bao ba bilego gona Segopotšong sa ngwaga le ngwaga sa lehu la Kriste132 497

  • Palo ya Dihlatse tša Jehofa ge di bapetšwa le badudi—1 go 516

  • Badudi51 753 820

  • Dihlatse Tšeo di Golegilwego ka Baka la Tumelo ya Tšona—401