Ka di-18 tša January 2017, Komiti ya Tšhireletšo ya Setšhaba ya Kazakhstan e ile ya golega Teymur Akhmedov le Asaf Guliyev ka ge ba be ba boledišana le batho ba bangwe ka bodumedi bja bona. Ka 2016 kgweding ya May le ya June, banna ba šupago ba ile ba biletša Teymur le Asaf lefelong leo le rentilwego. Banna bao ba be ba bolela gore ba thabela go ithuta ka bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa. Ka morago wona ngwageng woo, ba ile ba etela legaeng la Teymur le la Asaf. Banna ba ba šupago bao ba bego ba itira eka ba nyaka go ithuta Beibele, ba ile ba rekhota dipoledišano tšeo. Dihlatse di be di sa tsebe gore ba a di rekhota.

Ka baka la dipoledišano tše tša go se tshwenye tša bodumedi, Teymur le Asaf ba ile ba bewa molato wa gore ba “aroganya madumedi” le gore “ba bolela gore [bodumedi] bja bona ke bjona feela bja therešo.” Banna ba ka bobedi ba šetše ba na le matšatši a 60 ba golegilwe pele ba ka sekišwa gomme ba lebanwe ke go dula kgolegong mengwaga e 5 go ya go e 10 ge e ba ba ka bonwa molato.

Teymur o na le mengwaga e 61 gomme o babja kudu. Asaf yena o na le mengwaga e 43. Banna ba ba nyetše. Boramolao ba bona ba letetše gore boipiletšo bja bona bo theetšwe bekeng ya di-23 tša January 2017.