Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

JUNE 29, 2015
ISIRAELE

Kgorokgolo ya Tsheko ya Isiraele e Hlompha Tokelo ya Dihlatse

Kgorokgolo ya Tsheko ya Isiraele e Hlompha Tokelo ya Dihlatse

Kgorokgolo ya Tsheko ya Isiraele le maphodisa ba thekga tokologo ya bodumedi ka go šireletša ditokelo tša Dihlatse tša Jehofa tša go bokana bakeng sa borapedi. Kgorokgolo ya Tsheko e sa tšwa go dira phetho ya gore mmasepala wa toropo ya Ra’anana o swanetše go hlompha konteraka yeo o e dirilego le Dihlatse tša Jehofa ya go di hirišetša lefelo la dipapadi leo le bitšwago West Sports Center bakeng sa go swarela dikopano tše pedi tša bodumedi. Ka ge mmasepala wo o be o šušumetšwa ke dihlopha tše dingwe tša madumedi, o ile wa fediša konteraka ya wona le Dihlatse diiri tše 36 pele ga kopano.

Kgoro ya Tsheko ga e Dumelelane le Mmasepala ka go Fediša Konteraka ka Baka la Kgethollo

Dihlatse tša Jehofa di ile tša dira konteraka le mmasepala wa Ra’anana ya go swara dikopano ka di 18 tša April le di 2 tša May, 2015. Dihlatse di ile tša thoma go ba le dipelaelo tša gore konteraka ye e ka fedišwa ka ge ka di 15 tša April, molaodi wa toropo a ile a bolela gore o tshwenyegile ka tšhireletšego ya Dihlatse sebokeng seo se tlogo swarwa ka di 18 tša April. Go sa šetšwe kgonthišetšo ya tonakgolo ya maphodisa ya gore maphodisa a tla kgonthišetša gore go tla ba le tšhireletšego, mmasepala wa Ra’anana o ile wa se rerišane le Dihlatse ge o be o fediša konteraka yeo letšatšing le le latelago. Ba ditaba ba ile ba bega gore mmasepala wo o šušumetšwa ke ditho tša bodumedi tšeo di bego di tšhošetša ka gore di ka se sa o thekga ditabeng tša dipolotiki ge e ba mmasepala o ka dumelela Dihlatse go swara dikopano tša tšona.

Le ge Dihlatse di ile tša kgopela thušo ya Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Lod gore e gapeletše mmasepala go hlompha konteraka ya wona, go be go se sa na nako ya gore di thibele mmasepala go fediša konteraka ya go tlo swara kopano ya di 18 tša April. Le ge Dihlatse di ile tša kgona go hwetša lefelo le lengwe, lefelo leo le be le tura kudu go feta la West Sports Center.

Ka di 29 tša April, Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Lod e ile ya ntšha taelo yeo e bego e bolela gore mmasepala wo o swanetše go hlompha konteraka ya wona, le go phetha ka gore “Mmasepala wa [Ra’anana] o gataketše ditokelo tša [Dihlatse tša Jehofa] tša tokologo ya bodumedi, ya ditirelo, ya seriti, ya bolokologi le ya go swara bohle ka tekatekano e lego ditokelo tšeo di thekgwago ke molaotheo wa naga.” Ka di 1 tša May Kgorokgolo ya Tsheko e ile ya gana boipiletšo bja mmasepala bja gore taelo ye e tšwe e fegilwe. Boipiletšo bjo bongwe bjoo bo dirilwego ka morago bo ile bja ganwa gomme kahlolo ya kgoro ya tsheko ya selete ga se ya fetoga.

Maphodisa a Šireletša Dihlatse

Kahlolo ya Kgorokgolo ya Tsheko yeo e dirilwego ka nako e ile ya dira gore Dihlatse tša Jehofa di kgone go swara kopano ka di 2 tša May. Baetapele ba bodumedi, moruti yo mogolo toropong ye le ditho tša mokgatlo wa orthodox tšeo di tsebegago ka go hlola mpherefere, ka ge di be di le kgahlanong le kahlolo ya kgoro di ile tša rulaganya thapelo ya sehlopha yeo e ilego ya dira gore go tle batho ba e ka bago ba 1 500. Batho ba ba ile ba bokana pele ga lefelo la dipapadi ge Dihlatse tše 600 di dutše di fihla lefelong le bakeng sa go swara kopano. Seo go bego go thwe ke thapelo ya sehlopha se ile sa fetoga mpherefere o mogolo. Bahlolampherefere ba bangwe ba ile ba hlasela Dihlatse, go akaretša bana le basadi. Ba ile ba di roga, go di tshwela ka mare le go senya dikoloi tša tšona. Maphodisa a ile a tsena ditaba gare ka go fediša mpherefere. Go tsena ditaba gare ga maphodisa go dirile gore Dihlatse di thabele kopano ya tšona ya bodumedi le go boela magaeng a tšona di šireletšegile ge kopano e fela.

Dihlatse tša Jehofa nageng ya Isiraele di leboga balaodi ba mmušo bao ba ilego ba tšea kgato kgahlanong le lehloyo le kgethollo ya bodumedi ka go emela tokelo ya tšona ya go bokana ka khutšo.