Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

JUNE 22, 2015
GEORGIA

Kgoro ya Tsheko ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho e Amogetše go Ipona Molato ga Mmušo wa Georgia

Kgoro ya Tsheko ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho e Amogetše go Ipona Molato ga Mmušo wa Georgia

Kgoro ya Tsheko ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho (ECHR) e amogetše go ipona molato ga mmušo wa Georgia ka ge o ile wa gatakela tokologo ya bodumedi le ya go bokana mmogo ya Dihlatse tša Jehofa. Molato wa Union of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia o be o le mabapi le ge mmušo o nyaka go phumola go ngwadišwa ga mekgatlo e mebedi ya Dihlatse tša Jehofa. Se se ile sa dira gore go hlaselwa ga Dihlatse go oketšege kudu go tloga ka 2001 go ya go 2004.

ECHR e Amogela Gore Georgia e Ipona Molato

Kahlolong yeo e dirilwego ka May 21, 2015, * ECHR e boletše gore ka September 2014, mmušo wa Georgia o ile wa bolela gore “o swabišwa ke go lemoga seo o se dirilego ka go gatakela” ditokelo tša Dihlatse tša Jehofa. O ile wa tšwela pele o bolela gore seo o se dirilego ka go gana go ngwadiša gape mekgatlo ya Dihlatse ka 2000 “go ka se lokafatšwe” le gore go se dirišwe gabotse ga melao go bakile gore mekgatlo ye e se kgone go ngwadišwa.

ECHR e amogetše go ipona molato ga mmušo e le mabaka a kwagalago a go rarolla molato wo. ECHR e lemogile gore “ka go gana go ngwadiša mekgatlo e fapafapanego ya bodumedi goba go phumola yeo e šetšego e ngwadišitšwe, mmušo o gataketše tokologo ya bodumedi le ya go bokana mmogo ya Dihlatse, go ya ka Article 11 ya Tumelelano ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho yeo e sepedišanago le Article 9.” Mmušo o dumetše go lefa di-euro tše 6 000 tša ditshenyagalelo.

Go Phumolwa ga Mekgatlo ya Bodumedi go Bakile Ditlhaselo

Mekgatlo e mebedi ya bodumedi nageng ya Georgia e lego Union of Jehovah’s Witnesses le Representation of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (USA), e ngwadišitšwe semmušo ka 1998. Lega go le bjalo, monna yo mongwe o be a nyaka gore Dihlatse tša Jehofa di thibelwe go dira mediro ya tšona ya bodumedi nageng ka moka ya Georgia. Baetapele ba bangwe ba Kereke ya Orthodox le batho bao ba fišegelago bodumedi ka mo go fošagetšego ba ile ba thekga monna yo ka go phatlalatša maaka ka Dihlatse le go hlohleletša gore di hlaselwe.

Ka April 1999 monna yoo, yo a bego a nyaka gore mediro ya Dihlatse e thibelwe, o ile a tliša molato Kgorong ya Tsheko ya Selete ya Isani toropong ya Tbilisi wa gore mediro ya Dihlatse tša Jehofa e thibelwe le gore mekgatlo ya tšona e mebedi ya bodumedi e phumolwe. Nakong ya tsheko ka June 1999, baruti ba Kereke ya Orthodox le bathekgi ba bona ba ile ba tla tshekong ya molato wo. Vasili Mkalavishvili e lego moruti wa Kereke ya Orthodox yo a tlogedišitšwego modiro ka baka la boitshwaro bjo bobe o be a na le balatedi ba gagwe ka ntle ga kgoro ya tsheko ba fiša dipuku le dipukwana tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa.

Ka morago ga go hlahloba bohlatse, Kgoro ya Tsheko ya Tikologo ya Isani-Samgori e ile ya phumola molato wo ka ge go be go se na bohlatse bja go kwagala. Ka morago ga seo monna yoo o ile a dira boipiletšo kgahlanong le kahlolo ya kgoro. Ka June 26, 2000, komiti ya boipiletšo e ile ya fetola kahlolo yeo e dirilwego ke kgoro ya tsheko gomme ya laela gore mekgatlo ya Dihlatse e phumolwe. Ka morago ga kahlolo ye, batho bao ba fišegelago bodumedi ka mo go fošagetšego ba Kereke ya Orthodox ba ile ba mpefatša boemo ka go thoma go hlasela Dihlatse o šoro. Ka February 22, 2001, Kgorokgolo ya Tsheko ya Georgia e ile ya amogela boipiletšo bja go phumolwa ga mekgatlo yeo, ya bolela gore ka ge go na le melao yeo e sego ya dirišwa gabotse, kgoro e bona Dihlatse molato. Ka ge dikgoro tša tsheko tša lefelong leo di ile tša palelwa ke go thuša, Dihlatse tša Jehofa di ile tša dira kgopelo go ECHR ka August 16, 2001.

Ka morago ga kahlolo yeo e dirilwego ke Kgorokgolo ya Tsheko, go tlhaselwa ga Dihlatse go ile gwa ata kudu. Gantši bahlankedi ba mmušo ba be ba sa šireletše Dihlatse e bile ka dinako tše dingwe e be e le bona ba di hlaselago. Dihlatse tše dintši di ile tša gobatšwa o šoro. Batho bao ba fišegelago bodumedi ka mo go fošagetšego ba ile ba šwahlela le go šitiša dipokano tša bodumedi, ba phuruphutša le go fiša dintlo tša Dihlatse, ba utswa le go senya dithoto tša tšona gomme ba fiša dipuku le dipukwana tša tšona tša bodumedi. Balaodi ba mmušo ba ile ba ganetša Dihlatse go hwetša dipuku le dipukwana tša tšona go tšwa dinageng tše dingwe gomme ba ile ba di amogwa tše dingwe tšeo di bego di na le tšona. Balaodi ba, ba ile ba ganetša Dihlatse go diriša mafelo ao a hirwago bakeng sa go swara ditirelo tša tšona tša bodumedi. Ka baka la go oketšega ga ditlhaselo le gore mmušo o gana go di šireletša, Dihlatse tša Jehofa tša Georgia di ile tša dira dikgopelo go ECHR tša bontšha tsela yeo di swerwego gampe ka yona le kamoo bahlankedi ba mmušo ba tsentšego letsogo ditlhaselong tše. ECHR e ile ya ema le Dihlatse ka makga a mabedi. *

Ge boemo bo dutše bo kaonefala nageng ya Georgia, Dihlatse di ile tša kgona go ngwadiša mekgatlo ya tšona gape e le gore di kgone go ba le mafelo a go bokana le gore di kgone go dira seo ntle le tšhitišo. Nakong yeo, maphodisa a ile a golega Mkalavishvili e lego yena mothomi wa ditlhaselo tše le bathekgi ba bangwe ba gagwe. Go tlhaselwa o šoro ga Dihlatse go ile gwa fela ka 2004.

Seo se Diregago ga Bjale

Le ge tsela yeo Dihlatse tša Jehofa di bego di swarwa ka yona e kaonafetše nageng ya Georgia, ditirelo tša tšona tša bodumedi di sa dutše di šitišwa. Pego yeo e rometšwego go Organization for Security and Cooperation in Europe e lego mokgatlo wo o kgonthišetšago tšhireletšego le go hlompšha ga ditokelo tša batho, e bontšhitše gore ka 2014 go begilwe melato e 63 ya go tlhaselwa ga Dihlatse tša Jehofa nageng ya Georgia ka baka la lehloyo la bodumedi.

Michael Jones, e lego mmoleledi wa Dihlatse tša Jehofa tša lefelong leo, o boletše gore: “Re thabišwa ke gore Kgoro ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho e ile ya lemoga go swarwa ka go hloka toka ga Dihlatse mengwageng e fetilego. Re thabela gape le gore mmušo wa Georgia o holofetša go šireletša ditokelo tša batho. Re holofela gore phetho yeo e dirilwego ga bjale le dikahlolo tšeo di dirilwego ke Kgoro ya Tsheko di tla dira gore Dihlatse tša Jehofa tša Georgia di swarwe ka toka gomme di kgone go diriša tokologo ya tšona ya bodumedi ntle le tšhitišo.”

^ par. 4 ECHR e ile ya dira kahlolo ya molato ka April 21, 2015, eupša kahlolo e ile ya tsebišwa ka morago ga kgwedi.

^ par. 10 Molato wa Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 71156/01, 3 May 2007; le wa Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014.