Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

FEBRUARY 5, 2015
FORA

Kgorokgolo ya Tsheko ya Fora e Fediša Kgethollo

Kgorokgolo ya Tsheko ya Fora e Fediša Kgethollo

Ka morago ga ketelo ya lena, ke ile ka šala ke thabile, ka kwa ke homotšegile. Go ithuta Beibele go ile gwa dira gore bophelo bja ka bo be le morero.

Ke rata go leboga maiteko ka moka ao le a dirilego ka go tla le tlo re ruta Beibele.

Se e bile karabo ya dithapelo tša ka.

Mantšu a a tebogo a be a etšwa go bagolegwa ba bangwe ba Fora e le ge ba leboga thuto ya Beibele yeo ba bego ba e hwetša go Hlatse e nngwe ya Jehofa.

Ka October 16, 2013, Kgorokgolo ya Tsheko ya Fora e ile ya dira phetho yeo e fedišitšego kgethollo kgahlanong le Dihlatse tša Jehofa tša Fora. Phetho ya Kgoro e ile ya dumelela Dihlatse tša Jehofa go ba baemedi ba bodumedi bao ba dumeletšwego ka molao, go etela bagolegwa bao ba ratago go rutwa Beibele. *

Dihlatse tša Jehofa di Ganetšwa go Hwetša Disetifikeiti

Ka mengwaga e mentši, balaodi ba kgolego ba be ba dumelela Dihlatse tša Jehofa go etela dikgolego go ruta Beibele ntle le go ba le setifikeiti sa go ba baemedi ba bodumedi bao ba dumeletšwego ka molao go ruta Beibele dikgolegong. Se se ile sa fetoga ka 1995 ka morago ga gore Khomišene ya Palamente e ngwale pego yeo e bakilego dingangišano yeo e bego e na le lenaneo leo go thwego ke la dihlopha tše kotsi leo le akaretšago Dihlatse. Pego ye ga se ya senya leina la Dihlatse feela eupša e ile ya baka kgethollo kgahlanong le tšona. Se se ile sa bonwa ka tsela yeo dilo di bego di sepedišwa ka gona kgolegong.

Le ge dipego tša palamente di sa tlame ka molao, balaodi ba bangwe ba kgolego ba ile ba diriša pego yeo e lokolotšwego ka 1995 e le motheo wa go ganetša Dihlatse go etela bagolegwa bao ba ratago go ithuta Beibele. Hlatse e be e ka etela mogolegwa bjale ka mang le mang eupša e be e ka se etele mogolegwa go tlo mo ruta Beibele. Hlatse e be e se sa dumelelwa go tla e swere Beibele goba dipuku le dipukwana tša bodumedi. Baeng ka moka ba be ba swanelwa ke go dula moo ba ka bonwago ke batho bohle moo go bego go se bonolo go bolela le motho ka Beibele. Hlatse e nngwe e boletše gore ka phapošing yeo ya baeng “go be go swana le seteišeneng sa setimela ka ge go be go na le lešata le legolo.” Dikgolegong tše dingwe bagolegwa ba hlobodišwa diaparo go bona ge e ba ba sa newa selo ke baeng ba bona bao e lego baemedi ba bodumedi bao ba sa dumelelwago ke mmušo.

Dihlatse tša Jehofa di ile tša dira kgopelo ka 2003 ya go hwetša disetifikeiti tša go ba baemedi ba bodumedi bao ba etelago bagolegwa go swana le baemedi ba madumedi a mangwe Lekgotleng la taolo la dikgolego la Fora. Dikgopelo ka moka di ile tša ganwa. Dihlatse di ile tša dira boipiletšo Kgorongkgolo ya Tsheko kgahlanong le phetho yeo e dirilwego ntle le go dirišwa ga molao goba mabaka gomme boipiletšo bjo le bjona bo ile bja se atlege. Lebaka le legolo leo le neilwego ke Lefapha la Toka la Fora la go gana go dumelela Dihlatse go ba baemedi ba bodumedi bao ba dumeletšwego go etela bagolegwa e bile gore Dihlatse tša Jehofa ga di lenaneong la madumedi ao a dumeletšwego go etela bagolegwa. Lefapha le le be le tshwenyegile gape ka gore ge Dihlatse tša Jehofa di ka dumelelwa go etela bagolegwa, madumedi a mangwe le ona a tla nyaka disetifikeiti tša go etela bagolegwa. Ka morago ga ge Lefapha la Toka le ganne dikgopelo tša tšona, Dihlatse di ile tša tšwela pele di ipelaetša kgorong ya tsheko.

Mmušo o Gana go Fediša Kgethollo

Ka 2006, Dihlatse tša Jehofa di ile tša iša molato kgorong ya tsheko gore go fedišwe dikganetšo le gore Lefapha la Toka le di nee disetifikeiti tša go ba baemedi ba bodumedi. Kgoro ya Tsheko ya Boipiletšo le dikgoro tše dingwe ka moka tša Tsheko nageng di boletše gore dikganetšo tša mmušo ga di molaong. Go oketša moo, ka 2010 French High Authority for the Fight Against Discrimination and for Equality e lego lekgotla leo le lego kgahlanong le kgethollo le ile la ganetša phetho ya mmušo gomme la laela Lefapha la Toka go fediša kgethollo yeo.

Mmušo wa Fora o ile wa phaela ka thoko diphetho tša kgoro ya tsheko gomme wa ipiletša Lekgotleng la Mmušo, e lego Kgoro ya Tsheko e Phagamego ya Fora.

Phetho Yeo e Ilego ya Ema le Dihlatse tša Jehofa

Ka 2013, taba ya Dihlatse e ile ya tlišwa Lekgotleng la Mmušo, moo go ilego gwa lebelelwa melato e mengwe e senyane ya go swana le wo. Phethong yeo e dirilwego ka October 16, 2013, Kgoro ya Tsheko e ile ya gana boipiletšo bjo bo dirilwego ke mmušo wa Fora. Kgoro e itše e le gore go hlompšhe ditokelo tša bagolegwa, Lekgotla la Taolo la Dikgolego le swanetše gore, “gateetee ge kgopelo e dirilwe, Lekgotla le le swanetše go nea baemedi ba bodumedi disetifikeiti tša go ba dumelela go etela bagolegwa ge feela seo se dirwa ka tlase ga maemo a bolokegilego le thulaganyo ya kgolego.” Go oketša moo, ge Lekgotla la Mmušo le bolela ka Molaotheo wa Naga ya Fora le Tumelelano ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho, le itše: “Bagolegwa ka moka ba na le tokologo ya go nagana, ya letswalo le ya go ikgethela.” Ka baka la phetho ye, go fihla ga bjale Fora go šetše go ntšhitšwe disetifikeiti tša go ba baemedi ba bodumedi tše 105 go akaretša le dinaga tšeo di laolwago ke mmušo wa Fora, gomme se se dirile gore bagolegwa ba kgone go etelwa ke Dihlatse tša Jehofa.

Ka January 2014, Lekgotla la Taolo ya Dikgolego la Fora le ile la kgetha Hlatse ya Jehofa e lego Jean-Marc Fourcault, go ba moemedi wa bodumedi wa Dihlatse tša Jehofa nageng ka moka. E le karolo ya modiro wa gagwe Mna. Fourcault o be a dumeletšwe go etela dikgolego ka moka tša Fora. O dumeletšwe gape le go ba moemedi wa Dihlatse tša Jehofa Lekgotleng la Taolo ya Dikgolego. Mna. Fourcault o boletše gore: “Go fo swana le baemedi ba madumedi a mangwe, go tloga ga bjale baemedi ba bodumedi ba Dihlatse tša Jehofa ba tla kgona go boledišana le bagolegwa ntle le tšhitišo, ka nako e nngwe ba ka kgona le go ba etela ka diseleng tša bona.”

Phetho ye ke phenyo e kgolo ya tokologo ya bodumedi Fora. Se se ile sa kgonthišetša gore bagolegwa ba na le tokelo ya go ikgethela bodumedi le go etelwa ke baemedi ba bodumedi bao ba ikgethetšego bona. Dihlatse tša Jehofa di thabile ka ge dikgoro tša tsheko tša Fora di fedišitše kgethollo, e lego sešupo sa kgatelopele yeo e dirilwego ya go lemoga bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa Fora.

^ ser. 6 Bagolegwa ba bangwe e bile Dihlatse tša Jehofa ka morago ga go etelwa ke Dihlatse ge ba le kgolegong. Ba bangwe ba ka ba ba kopane le Dihlatse goba go golela lapeng la Dihlatse pele ba ka dira bosenyi gomme ga bjale ba nyaka go boela ka phuthegong. Go sa šetšwe lebaka leo ka lona ba kgopetšego go etelwa ke moemedi wa Dihlatse tša Jehofa ge ba le kgolegong, bagolegwa ba ba na le tokologo ya go ikgethela bodumedi go swana le bagolegwa ba madumedi a mangwe.