Dihlatse tša Jehofa di ile tša tsebja e le bodumedi bjo bo lego molaong nageng ya Fora ka 1906, e bile di thabela tokologo ya bodumedi. Lega go le bjalo, ka bo-1990 pego yeo e tšwago palamenteng ya sehlogo se se rego, “Dihlotswana Nageng ya Fora” se ile sa bolela gore bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa le bjona bo gare ga dihlotswana tšeo go thwego di kotsi. Le ge pego yeo e se ya ka ya dira gore go be le megato ya molao yeo e tšewago, eupša e ile ya dirišwa go hlasela Dihlatse le go dira gore di bolelwe gampe le go kgethollwa.

E le ge Mmušo o nyaka go no hlasela Dihlatse, o ile wa di lefiša motšhelo wa godimo meneelong ya tšona e le ge o leka go wiša mokgatlo wa tšona nageng ye. Ka morago ga mengwaga e 16 ya go ya godimo le fase dikgorong tša tsheko, ka di-30 tša June, 2011, Kgoro ya Yuropa ya Ditshwanelo tša Batho [European Court of Human Rights (ECHR)] e ile ya dira phetho ya gore mmušo wa Fora o gataketše tokologo ya Bodumedi ya Dihlatse. Dihlatse tša Jehofa di be di lwantšha kgethollo melatong e mengwe nageng ye, di emaema dikgorong tša tsheko ka ge di be di ganwa ka mangwalo ao a di dumelelago go aga dintlo tša tšona tša borapedi le go ganwa ka disetifikeiti tša go etela bao ba lego kgolego bakeng sa go boledišana le bona ka Beibele.

Go bolela ga mmušo maaka ka Dihlatse tša Jehofa nageng ya Fora go dirile gore Dihlatse di tšwele pele di belaelwa gomme se se direga go sa šetšwe kahlolo ya ECHR le go fenya melato e mengwe e mentši dikgorong tša tsheko nageng ye. Ka baka leo, go sa na le maemo a mantši moo Dihlatse di hlaselwago, di tlaišwago le go senyetšwa mafelo a tšona a bodumedi.