Eritrea e tšwela pele go golega Dihlatse tša Jehofa le dihlopha tše dinyenyane tša madumedi a mangwe ntle le gore di sekišwe goba go latofatšwa. Banna le basadi ba Dihlatse go akaretša le bana le batšofadi, ba golegilwe ka baka la mediro ya bodumedi goba ka mabaka ao a sa tsebjego. Masogana a golegilwe ka ge a gana go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo.

Ge naga ya Eritrea e be e hwetša boipušo bja yona ka 1993, Dihlatse tša Jehofa di ile tša lahlegelwa ke tokologo ya tšona. Taelo yeo e ntšhitšwego ke Mopresidente ka October 25, 1994, yeo Mopresidente Afewerki a ilego a amoga Dihlatse tshwanelo ya tšona ya go ba badudi ba naga yeo, ka gobane Dihlatse ga se tša boutela tokologo ya naga ka 1993 le go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo. Ga e sa le go tloga ka yona nako yeo, mašole a Eritrea a ile a golega, a tlaiša le go goboša Dihlatse tša Jehofa le go di gapeletša go latola tumelo ya tšona.

Go Golegwa Lebaka le Letelele ka Tlase ga Maemo a Šoro

Ga e sa le go tloga ka September 24, 1994, banna ba bararo e lego Paulos Eyassu, Isaac Mogos le Negede Teklemariam, ba ile ba golegwa ka ge ba ganne go tsenela mediro ya bošole ka baka la letswalo. Bagolegwa ba bangwe ba Dihlatse ba swerwe ka mapokising a go rwala dithoto a tšhipi, mola ba bangwe ba golegilwe ka meagong yeo e dirilwego ka maswika goba tšhipi yeo seripa sa yona se bego se le ka tlase ga mmu. Mogolegwa yo mongwe e lego Misghina Gebretinsae, wa mengwaga e 62 o hlokofetše ka July 2011 ka baka la phišo ge a be a le lefelong leo a bego a tlaišetšwa go lona leo go thwego ke phapoši ya ka tlase ga mmu kua Meitir Prison Camp. Yohannes Haile, wa mengwaga e 68, yena o hlokofetše ka August 16, 2012, ka morago ga go golegwa mo e ka bago mengwaga e mene kua Meitir Camp ka tlase ga maemo a swanago. Dihlatse tše sego kae le tšona di ile tša lokollwa kua Meitir Camp ka morago ga go babja kudu.

Bao ba sa Tšwago go Golegwa

Ka di-25 tša October 2015, basadi ba babedi bao e lego Dihlatse tša Jehofa ba ile ba golegwa ge ba be ba dira mediro ya bodumedi. Yo mongwe wa basadi bao, e lego motho yo a tšwago nageng e nngwe yo a bego a etetše ba leloko Eritrea, o ile a lokollwa ka morago ga beke. Mosadi yo mongwe wa mengwaga e 53 yo e lego modudi wa Eritrea o sa le kgolegong.

Ka di-5 tša April 2016, Saron Gebru o ile a thoma sekwebo sa gagwe sa dikgwedi tše tshela ka morago ga go bonwa molato wa gore o ile Segopotšong sa lehu la Kriste ka 2014.

Tatelano ya Ditiragalo

 1. October 10, 2016

  Dihlatse tše 54 di golegilwe.

 2. July 25, 2014

  Bontši bja bao ba golegilwego ka April 14 ba lokolotšwe, eupša ba 20 ba bao ba golegilwego ka April 27 ba sa le kgolegong; Dihlatse tše 73 di golegilwe.

 3. April 27, 2014

  Dihlatse tše 31 di golegilwe sebokeng sa thuto ya Beibele.

 4. April 14, 2014

  Dihlatse tše di fetago tše 90 di golegilwe nakong ya Segopotšo sa lehu la Kriste sa ngwaga le ngwaga.

 5. November 2013

  Dihlatse tše 52 di golegilwe ka tlase ga maemo a šoro.

 6. August 16, 2012

  Yohannes Haile wa mengwaga e 68, o hlokofetše nakong ya ge a be a golegilwe ka tlase ga maemo a šoro kudu.

 7. July 2011

  Misghina Gebretinsae wa mengwaga e 62, o hlokofetše nakong ya ge a be a golegilwe ka tlase ga maemo a šoro kudu.

 8. June 28, 2009

  Balaodi ba mmušo ba ile ba šwahlela legae la Hlatse nakong ya tirelo ya bodumedi gomme ba golega Dihlatse ka moka tše 23 tšeo di bego di bokane moo, go tloga go ba mengwaga e 2 go ya go e 80. Palo moka ya Dihlatse tšeo di golegilwego ke 69.

 9. April 28, 2009

  Balaodi ba mmušo ba ile ba hudušetša bagolegwa ka moka Kgolegong ya Meitir gomme ba tlogela Hlatse ya Jehofa e tee e golegilwe seteišeneng sa maphodisa.

 10. July 8, 2008

  Balaodi ba mmušo ba ile ba šwahlela magae le mafelo a mošomo gore ba golege Dihlatse tše 24, bontši bja Dihlatse tšeo di golegilwego ke tšeo di hlokomelago malapa a tšona.

 11. May 2002

  Mmušo o ile wa thibela dihlopha ka moka tša bodumedi tšeo di sego ka tlase ga madumedi a mane ao a dumeletšwego ke mmušo.

 12. October 25, 1994

  Taelo yeo e ntšhitšwego ke Mopresidente e amoga Dihlatse tša Jehofa tshwanelo ya tšona ya go ba badudi le ditokelo tše dingwe tša motheo.

 13. September 24, 1994

  Paulos Eyassu, Isaac Mogos le Negede Teklemariam ba ile ba golegwa ntle le go sekišwa goba go latofatšwa e bile ba sa le kgolegong.

 14. Ka bo-1940

  Sehlopha sa mathomo sa Dihlatse tša Jehofa se ile sa hlongwa kua Eritrea.