Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Dihlatse tša Jehofa di diriša teroli ya go nea bohlatse motsengmošate wa Sofia kua Bulgaria

FEBRUARY 14, 2017
BULGARIA

Na Dikgoro tša Tsheko tša Bulgaria di tla Thekga Tokologo ya Bodumedi?

Na Dikgoro tša Tsheko tša Bulgaria di tla Thekga Tokologo ya Bodumedi?

Ka di-4 tša June 2016, Nikolai Stoyanov o be a le lefelong la batho bohle kua toropong ya Burgas gomme a eme kgauswi le tafolana ya dikgatišo. O be a nea bafeti ka tsela dikgatišo tše di theilwego Beibeleng tšeo Dihlatse tša Jehofa di dirišago. Mo e ka bago ka iri ya bošupa mathapama maphodisa a ile a ya lefelong leo, gomme a latofatša Nikolai ka gore o tshetše molao wa naga ke moka a mo lefiša di-leva tše 50, e lego R350. Nikolai e be e le yo mongwe wa Dihlatse tše hlano tše di dulago Burgas tšeo di ilego tša latofatšwa le go lefišwa ka ge di be di dira mediro ya tšona ya bodumedi. Seo se diregile kgweding ya May le ya June.

Dikgoro tša Tsheko di Ile tša Phetha ka Gore Mmušo ga se wa Thekga Tokologo ya Bodumedi

Dihlatse tše dingwe tše nne gotee le Nikolai ba ile ba dira boipiletšo mabapi le go latofatšwa ka gore ke disenyi le gore ba lefišitšwe difaene. Ka October le November 2016, Kgoro ya Tsheko ya Burgas e ile ya se bone Nikolai le Dihlatse tše dingwe tše nne molato e bile ya laela gore ba se lefe difaene tšeo.

Ka yona nako yeo, Dihlatse tša Jehofa di ile tša bula molato wa ge e ba molao wa Burgas o dumelelana le molaotheo wa naga. Ka di-12 tša October 2016, Kgoro ya Tsheko ya Burgas e ile ya hlalosa gore molao wo o beilwego wa gore mediro ya bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa e thibelwe, o lwantšhana le molaotheo wa Bulgaria le dikeno tša mabapi le tokologo ya bodumedi tšeo naga ye e di dirilego le ditšhaba tše dingwe.

Lekgotla la Toropo ya Burgas le be le šetše le lemogile gore molao wo o beilwego wa gore batho ba se be le tokologo, o lwantšhana le molaotheo wa ditokelo tša batho. Ka 2013, mokgatlo wa moo wa dipolotiki o ile wa šišinya gore go dirwe diphetogo, ka ge o be o re batho ba bangwe tikologong yeo ga ba thabele mediro ya bodumedi bja Dihlatse. Molaodi wa tikologo yeo o ile a hlahlobišiša molao woo gomme a phetha ka gore dilo tšeo go thwego di fetošwe di bontšha kgethollo, ke moka a phetha ka gore ditšhišinyo tšeo ga di dumelelane le molaotheo. Lega go le bjalo, molaodi yo mongwe wa tikologo o ile a ganana le taba yeo, ke moka lekgotla la toropo la dumelelana le ditšhišinyo tšeo di dirilwego. Lekgotla la setšhaba le ile la lemoša lekgotla la toropo gore melao e mefsa yeo e beilwego ga e molaong, eupša melao yeo e ile ya dirišwa go fihla Kgoro ya Tsheko ya Burgas e laela gore e se sa dirišwa.

Dilo tša go swana le tše di ile tša direga toropong ya Kyustendil, moo lekgotla la toropo le lona le ilego la itirela melao ya lona yeo e thibelago tokologo ya bodumedi gomme la laela maphodisa gore a kgonthišetše gore molao woo o fetotšwego o a šoma. Kgoro ya Tsheko ya Kyustendil e ile ya phumola melato ya bosenyi ya Dihlatse tša Jehofa yeo di bego di pharilwe ka yona ka ge go thwe di dira mediro e sego molaong ya bodumedi le go laela gore di se sa lefa difaene tša go fihla go di-leva tše 800, e lego R5 683, gomme go e nngwe ya diphetho tša yona ya hlalosa gore: “Motho yo a beilwego molato, o latofatšwa ka go dira modiro woo ge e le gabotse o bontšhago gore o na le tokologo ya bodumedi yeo go ya ka Molaotheo le go ya ka Melao ya Bodumedi a swanetšego go e hwetša.” Ka di-24 tša June 2016, yona kgoro yeo ya tsheko e ile ya dumelelana le molato wo o butšwego ke Dihlatse tša Jehofa gomme ya ntšha kahlolo ya gore melao yeo e fetošitšwego ga e dumelelane le molaotheo wa naga. * Lekgotla la Toropo ya Kyustendil le ile la dira boipiletšo Kgorong ya Tsheko e Phagamego mabapi le phetho yeo e dirilwego.

Dikgopolo tše di sa Swanego ka Tokelo ya go ba le Tokologo ya Bodumedi

Mengwageng e sego kae e fetilego, mebasepala ye e ka bago e 44 nageng ya Bulgaria e ile ya fetoša melao ya yona gore e thibele mediro ya madumedi ao a ingwadišitšego semolao. Ge mmušo wa Bulgaria o dumelela melao yeo, Dihlatse di ile tša thoma go ngwalelwa mangwalo a temošo, tša latofatšwa, tša faenwa, tša tšhošetšwa gaešita le go tlaišwa. Ka mohlala, ka di-26 tša March 2016, Marin Tsvelinov yoo a šomago mmasepaleng wa toropo ya Vratsa, o ile a tšhošetša Dihlatse tše pedi tša basadi ka go di botša gore o tla di nyakela dikebekwa gore di di hlasele. O ile a tšeela Dihlatse tšeo dikgatišo tše dingwe tša bodumedi bja tšona gomme a di senya.

Lega go le bjalo, mafelong a mangwe dikgoro tša tsheko tša Bulgaria le bahlankedi ba mmušo bao ba se nago kgethollo ba ile ba thekga taba ya gore go be le tokologo ya bodumedi. Ka di-2 tša June 2016, bahlankedi ba bararo ba mmušo ba ile ba ya go sehlopha sa Dihlatse tša Jehofa seo se bego se nea bohlatse se diriša teroli motsengmošate wa Sofia. Bahlankedi bao ba ile ba laela Dihlatse tšeo gore di ba bontšhe bohlatse bja gore di dumeletšwe go dira modiro wa tšona. Ka morago ga go boledišana ka taba yeo, bahlankedi ba mmušo ba ile ba kgonthišetša Dihlatse tšeo gore Molaotheo wa naga ya Bulgaria o di dumelela go tšwela pele ka modiro wa tšona. Toropong ya bobedi ka bogolo kua Bulgaria e lego Plovdiv, lekgotla la toropo le ile la gana ge sehlopha sa dipolotiki se be se leka go fetoša molao wa mabapi le khutšo le tšhireletšego setšhabeng e le gore se tle se kgone go thibela mediro ya bodumedi bja Dihlatse tša Jehofa.

Go tla Direga Eng ka Melao Yeo go sa Dumelelanwego ka Yona?

Dihlatse tša Jehofa tša kua Bulgaria di butše melato ya go lwantšhana le melao e 44 yeo ge e ka ba molaong e tlago go di thibela go hwetša tokelo yeo e dumelelwago ke molaotheo wa naga ya go dira mediro ya tšona ya bodumedi. Krassimir Velev e lego mmoleledi wa Dihlatse tša Jehofa go tšwa ofising ya tšona e kgolo kua Sofia o boletše gore: “Dihlatse tša Jehofa di thuša batho ba mo setšhabeng ka go boledišana le bona ka mathata ao ba lebeletšanago le ona le go ba nea dikarabo go tšwa Beibeleng. Batho ba bantši ba amogela molaetša wa rena, eupša mebasepaleng yeo go dirišwago melao yeo e thibelago mediro ya rena, re a tlaišwa ka ge re nea batho dikgatišo tša mahala goba ka ge re ba botša ka ditumelo tša rena. Ge e ba go kgonega, re lwela tokelo ya rena yeo re e neilwego ya gore re hlankele Modimo re lokologile.”

Dihlatse tša Jehofa di thabišwa ke gore bahlankedi ba bantši ba bagolo le dikgoro tša tsheko tša Bulgaria di thekga taba ya gore madumedi ka moka setšhabeng a be le tokologo. Ge nako e dutše e eya, re tla bona ge e ba mmušo o tla fediša melao e mengwe yeo e diretšwego go thibela tokologo ya bodumedi kua Bulgaria.

^ par. 7 Naga ya Bulgaria ke karolo ya Lekgotla la Yuropa la Ditokelo tša Batho, leo le kgonthišetšago gore batho ba hwetša tokologo ya bodumedi le ya go dira mediro ka moka yeo e sepedišanago le bodumedi bja bona. Kgoro ya Yuropa ya Ditshwanelo tša Batho le komiti ya European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) ga se tša ka tša fetoga tabeng ya gore se se šireletša Dihlatse tša Jehofa ge di bokana gotee ka khutšo gore di rapele Modimo goba ge di botša batho ba bangwe ka ditumelo tša tšona.