Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

JUNE 11, 2015
AZERBAIJAN

Dihlatse tša Jehofa di Ipiletša Mabapi le go Hloka Toka Nageng ya Azerbaijan

Dihlatse tša Jehofa di Ipiletša Mabapi le go Hloka Toka Nageng ya Azerbaijan

Dihlatse tša Jehofa di dira boipiletšo dinageng tše dingwe gore di thuše mabapi le go hloka toka ga naga ye ka ge e dumeletše go golegwa ga Dihlatse tše pedi e lego Irina Zakharchenko le Valida Jabrayilova. Basadi ba e sa le ba golegwa ka February 17, 2015, ge Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Sabail e ntšha kotlo ya go ba golega dikgwedi tše tharo pele ba sekišetšwa molato wa go phatlalatša dipuku le dipukwana moo go thwego ga go molaong. Kgoro e sa tšwa go oketša nako ya bona ya go golegwa ka dikgwedi tše pedi pele ba ka sekišwa.

Irina Zakharchenko le Valida Jabrayilova

Basadi ba go ba le Khutšo ba Swarwa Bjalo ka Dikebekwa tše Kotsi

Ka December 5, 2014, maphodisa a ile a emiša le go golega Moh. Zakharchenko le Moh. Jabrayilova ge ba be ba boledišana le badudi ba Baku ka molaetša wa Beibele. Maphodisa a ile a lokolla basadi ba ka morago ga diiri tše mmalwa, eupša banyakišiši ba molato ba be ba fela ba bitša basadi ba go ba botšološiša. Ka February 17, 2015, bahlankedi ba Lefapha la Tšhireletšo ya Naga ba ile ba tliša basadi ba go sa letelwa gore ba tlo sekišetšwa molato wa bosenyi. Moahlodi o boletše gore basadi ba ba kotsi setšhabeng e le ge a lokafatša gore ba golegwe ntle le go sekišwa. Gateetee, Lefapha la Tšhireletšo ya Naga le ile la golega basadi ba.

Ga e sa le go tloga ka yona nako yeo, bahlankedi ba Lefapha la Tšhireletšo ya Naga ba ile ba phuruphutša magae a basadi ba, ba tšea dipuku le dipukwana tša bodumedi, dipuku tša bona tša go ngwalela, laptop le difouno. Kgoro ya tsheko e ile ya phaela ka thoko boipiletšo bja bjona le go gana go ba fa kotlo ya go golegwa ka ntlong (house arrest) legatong la gore ba išwe kgolegong ka nakwana.

Go Tshwenyega ka Boemo bja Maphelo bja Basadi ba

Boramolao, ditho tša lapa le bagwera ba tshwenyegile ka boemo bja maphelo bja basadi ba, ka ge ba dumela gore bo mpefala le go feta. Moh. Zakharchenko o na le mengwaga e 55. Dingaka di mo tšea e le segole ka baka la ge a swerwe ke bolwetši bjo šoro bja marapo le dikgobalo tšeo a nago le tšona ka leotong le letona.

Bontši bja batho bo tshwenyegile kudu ka maikwelo a basadi ba eupša MNS e dumelela feela boramolao ba bona go ba etela. Ditho tša lapa di dumeletšwe go tliša diaparo, dihlare le disepe gatee feela ka kgwedi. Ditho tša lapa di ile tša leka go ba kgothatša ka go ba nea Beibele, eupša Lefapha la Tšhireletšo ya Naga le ile la se dumele.

Na Azerbaijan e tla Tsoga e Hlomphile Madumedi a Mangwe?

Ge Lefapha la Tšhireletšo ya Naga le be le dira dinyakišišo molatong wa Moh. Zakharchenko le Moh. Jabrayilova, le ile la botšološiša Dihlatse tše dingwe tše ka bago tše 20 le go phuruphutša magae a tšona a 10. Go oketša moo, balaodi ba MNS, maphodisa le baemedi ba State Committee for Work with Religious Associations e lego komiti ya mmušo yeo e šomago ka ditaba tša bodumedi ba ile ba phuruphutša Holo ya Mmušo e lego lefelo la borapedi la Dihlatse tša Jehofa.

Ka ge balaodi ba mmušo wa Azerbaijan ba paletšwe ke go kwa sello sa bona, Dihlatse di ile tša dira kgopelo go Komiti e Phagamego ya Ditokelo tša Batho le go kgopela thušo mekgatlong ya dinaga tše dingwe gore e lebeledišiše go hloka toka ga Azerbaijan le go swarwa gampe ga Moh. Zakharchenko le Moh. Jabrayilova. Azerbaijan e ile ya dira boitlamo bja go kgonthišetša go hlompha ditokelo tša batho le ditokologo tša motheo gomme e ikgantšha le go ipolela gore e hlompha madumedi ka moka.

Dihlatse tša Jehofa di tloga di kgopela mmušo wa Azerbaijan go phethagatša boitlamo bja wona bja go hlompha ditokelo tša batho le go dumelela Dihlatse go rapela ka khutšo. Di ipiletša go mmušo wa Azerbaijan go lokolla basadi ba ba go hloka molato gateetee.