Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

AZERBAIJAN

Di Golegilwe ka Baka la Tumelo ya Tšona

Di Golegilwe ka Baka la Tumelo ya Tšona

Molaotheo wa naga ya Azerbaijan o dumelela bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo go kgopela go dira mediro e mengwe yeo e sego ya bošole, eupša mmušo ga o diriše molao wo. Ka baka la se, Dihlatse tša Jehofa tšeo di ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo di bonwa molato le go golegwa ka ge di kgomarela ditumelo tša tšona tša bodumedi.

Azerbaijan e Palelwa ke go Phetha Boitlamo

E le karolo ya kgopelo ya yona ya go ba setho sa Lekgotla la Yuropa ka 1996, Azerbaijan e ile ya itlama (1) go amogela molao wa go hloma mediro e mengwe yeo e sego ya bošole mengwageng e mebedi ge o se na go ba setho sa lekgotla le, (2) go phumola melato ya bohle bao ba šetšego ba golegilwe ka baka la go gana go dira mediro ya bošole ka baka letswalo le (3) go dumelela bao ba ganago ka baka letswalo go kgetha go dira mediro e mengwe yeo e sego ya bošole. Ka morago ga mengwaga ya ka godimo ga e 13 ya go ba setho sa lekgotla le, Azerbaijan ga se ya phethagatša boitlamo bjo.

Ge ka 2011 mokgatlo wa European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) wo o lego kgahlanong le kgethollo ya semorafo le kgatelelo ya dipono tša batho e bile e le Lekgotla la Yuropa o dira pego ya go nyakišiša ka Azerbaijan, o itše: “ECRI e kgothaleditše balaodi ba mmušo wa Azerbaijan go diriša le semeetseng molao wa go hloma mediro yeo e sego ya bošole ka go dumelelana le ditekanyetšo tša Yuropa.... [ECRI] e ile ya gatelela leboelela gore balaodi ba mmušo ga se ba swanela go bona molato le go golega bao ba ganago go dira mediro ya bošole, eupša o swanetše go ba nea mediro e mengwe ya go hlankela setšhaba maemong ao matswalo a bona a sa ba dumelelego go tsenela mediro ya bošole.”

Bao ba Ganago ka Baka Letswalo ba Gapeletšwa Bošole le go Golegwa mo e Sego ka Molao

Mmušo wa Azerbaijan o sa dutše o sa tšeele godimo tokelo ya bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo. Ka August 23, 2013, Kamran Shikhaliyev e lego Hlatse ya Jehofa ya mengwaga e 17, o ile a bitšwa gore a tlo hlahlobja ke ngaka ofising ya Baku Nizami District Office of the State Service for Mobilization and Conscription (SSMC) yeo e tlwaetšago mašole. Nakong ye le ka morago ga gore Mna. Shikhaliyev a bitšwe ke ofisi ya SSMC, o ile a hlalosa gore a ka se kgone go tsenela bošole ka baka la letswalo a ba a kgopela go dira mediro yeo e sego ya bošole. Ka October 8, 2013, Mna. Shikhaliyev o ile a nea ofisi ya SSMC lengwalo la bohlatse bja gore o kgopela go dira mediro e mengwe yeo e sego ya bošole. Ge Mna. Shikhaliyev a boela ofising ya SSMC ka October 10, 2013, balaodi ba mmušo wa Azerbaijan ba ile ba mo gapeletša go ya bošoleng. O ile a tšewa ke maphodisa ka kgapeletšo ke moka mafelelong ba mo iša bošoleng, moo mašole a ilego a golega Mna. Shikhaliyev meagong ya wona.

Ka April 16, 2014, e lego dikgweding tše tshela ka morago ga go golegwa moo go sego molaong, Kgoro ya Tsheko ya Mašole ya Jalilabad e ile ya bona Mna. Shikhaliyev molato le go mo ahlolela ngwaga kgolegong ya mašole. Kgoro e ile ya re o lebelelwa e le lešole leo le ngwadišitšwego gomme ya mo ahlola ka gore ke lešole leo le tšhabetšego bošole. Lega go le bjalo, Mna. Shikhaliyev ga se a ka ikana go ba lešole, go apara seaparo sa mašole goba go dira modiro le ge e le ofe wa bošole. Go oketša moo ga se a ka a se iponagatše ge a be a bitšwa ke ofisi ya SSMC eupša o be a eya nakong ka moka ge a be a bitšwa le go hlalosa boemo bja gagwe bja gore a ka se kgone go tsenela bošole ka baka la gore letswalo la gagwe ga le mo dumelele go dira seo.

Mna. Shikhaliyev o ile a dira boipiletšo kgahlanong le kahlolo ya gagwe, eupša Kgoro ya Tsheko ya Boipiletšo ya Shirvan e ile ya gana boipiletšo bja gagwe ka July 16, 2014. Ka December 2014, Balaodi ba mašole ba ile ba mo romela kgolegong ya mašole kua Salyan Azerbaijan, eupša ga se gwa tšwa go tsebja gabotse ge e ba balaodi ba mašole ba lebelela seo e le go thoma ga kahlolo ya gagwe ya ngwaga o tee. Mna. Shikhaliyev o holofela gore Kgoro ya Tsheko e Phagamego ya Azerbaijan e tla ahlola ka go dumelelana le boipiletšo bja gagwe le go lemoga tokelo ya gagwe ya go gana go tsenela mediro ya bošole ka baka la letswalo.

Tatelano ya Ditiragalo

 1. February 17, 2015

  Kgorotsheko ya Selete ya Sabail toropong ya Baku, e laetše gore Irina Zakharchenko le Valida Jabrayilova ba golegwe ka nakwana ka dikgwedi tše tharo pele ba ka sekišetšwa melato ya bosenyi ka ge ba neile batho dipuku le dipukwana tša bodumedi ntle le tumelelo ya molao.

 2. December 2014

  Kamran Shikhaliyev o romelwa kgolegong ya mašole kua Salyan Azerbaijan

 3. September 16, 2014

  Kamran Shikhaliyev o sa dutše a golegilwe ka tsela e sego molaong e bile ga se a hlwa a thoma kahlolo ya molato wa gagwe ya ngwaga.

 4. April 16, 2014

  Kamran Shikhaliyev o ahlolelwa ngwaga o tee kgolegong ya mašole ka ge a gana go dira mediro ya bošole.

 5. October 10, 2013

  Ofisi ya State Service for Mobilization and Conscription yeo e tlwaetšago mašole e gapeletša Kamran Shikhaliyev go ya bošoleng le go mo iša meagong ya mašole ka kgapeletšo.

 6. March 12, 2013

  Kamran Mirzayev, yo e lego Hlatse ya Jehofa o ahlolelwa dikgwedi tše senyane ka ge a gana go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo. Ka moragonyana ge a šetše a thomile kahlolo ya gagwe, molato wa gagwe o ile wa phumolwa ke moka se sa dira gore a lokollwe kgolegong pele a ka fetša kahlolo ya gagwe.

 7. September 25, 2012

  Fakhraddin Mirzayev, yo e lego Hlatse ya Jehofa o ahlolelwa ngwaga kgolegong ka ge a gana go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo.

 8. September 8, 2010

  Farid Mammadov, yo e lego Hlatse ya Jehofa, o ahlolelwa dikgwedi tše senyane kgolegong ka ge a gana go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo.

 9. August 19, 2009

  Mushfig Mammedov o swarwa gape ka ge a gana go tsenela mediro ya bošole ka baka la letswalo, o golegwa ka nakwana pele a ka sekišwa le go lefišwa tšhelete e itšego ka lekga la bobedi.

 10. March 7, 2008

  Boramolao ba Mushfig Mammedov le Samir Huseynov ba dira kgopelo Kgorong ya Tsheko ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho mabapi le ge Azerbaijan e ile ya bona molato bao ba ganago go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo.

 11. October 4, 2007

  Samir Huseynov, e lego Hlatse ya Jehofa, o a golegwa le go ahlolelwa dikgwedi tše 10 kgolegong ka ge a gana go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo.

 12. 2006

  Mushfig Mammedov, e lego Hlatse ya Jehofa o a golegwa ka nakwana, o bonwa molato ka ge a gana go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo le go ahlolelwa dikgwedi tše tshela tša gore o tla lokollwa ge feela a phetha ditaelo tše itšego tša kgoro.