Ka di 4 tša July, 2015, Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Sabail e ile ya oketša nako ya go golegwa ga Dihlatse tša Jehofa tše pedi pele di ka sekišwa. Se se ile sa šuthiša letšatši la go lokollwa ga Irina Zakharchenko le Valida Jabrayilova gore e be September 17, 2015. Banyakišiši ba bolela gore se se bohlokwa ka ge ba lokišeletša molato wo bakeng sa tsheko.

Ka di 17 tša February, 2015, Lefapha la Tšhireletšo ya Naga le ile la golega basadi ba ka gobane ba be ba bolela le baagišani ba bona ka molaetša wa Beibele. Go sa dutše go le bjalo, Lefapha le le tšwela pele go sekiša Dihlatse ka baka la molato wo.