Moago wo o mobotsebotse wa hotele ya Margaret, o feditše mengwaga e mentši e le moago o moteleletelele wa Brooklyn.

NEW YORK—Ka Laboraro la di-26 tša October 2016, Dihlatse di tsebišitše gore moago wa tšona wo o lego 97 Columbia Heights kua Brooklyn, New York, o a rekišwa. Moago wo wa bodulo wa mabato a 11, woo ge o le ka gare ga wona o kgonago go bona East River le meago ya Manhattan, o karolong ya ka leboa ya tikologo e botse yeo e nago le histori e ntši ya Brooklyn Heights.

Moago wa 97 Columbia Heights o be o hlamilwe ka tsela yeo e nyakilego e swana le ya hotele ya kgale ka go o tsenya koporo, ditena tše dikhwibidu le mafasetere khoneng ya moago.

Mo moago wo o lego gona, kgale go be go na le hotele yeo e bitšwago Margaret yeo e ilego ya swa lorelore ka 1980. Mohlami wa meago e lego Stanton Eckstut o ile a hirwa gore a tlo hlama moago o mofsa wa bodulo, woo o bego o sa na le dibopego tše itšego tša go hlompha motho yo a bego a hlamile hotele yeo, tše bjalo ka go tsenya koporo, ditena tše dikhwibidu le go tsenya mafasetere khoneng ya moago. Ka 1986, ge moago wo wa bodulo o be o agiwa, lefelo leo le ile la rekišetšwa Dihlatse gomme e be e le moago wa bodulo wa batho bao ba šomago ntlongkgolo ya rena. David A. Semonian, e lego seboleledi sa Dihlatse tša Jehofa ntlongkgolo ya rena, o re: “Batho ba bantši bao ba šomago ntlongkgolo ya rena ga e sa le ba dula moagong wo wa 97 Columbia Heights mengwageng e 30 e fetilego. Bobotse bja moago wo le lefelo leo o lego go lona, di dira gore e be moago o ratwago wa bodulo.”

Moago wo wa disekweremithara tše 8,232 o na le diphapoši tše 97, tšeo tše dingwe tša tšona di nago le di-balcony tša go tšwela ka ntle le tša ka godimo ga moago. Moago wo o na le lefelo la go phaka dikoloi tše 30 ka gare leo o tsenago go lona o diriša tsela yeo e lego setarateng sa Orange.

Morena Semonian o hlalosa gore: “Bašomi le diofisi tša rena di hudugela ntlongkgolo ya rena e mpsha kua Warwick, New York, yeo e thomilego go šoma ka di-1 tša September 2016. Go rekišwa ga moago wa 97 Columbia Heights ke mogato o mongwe wa go itokišeletša go huduga.”

Ba Ditaba:

David A. Semonian, Ofisi ya Ditaba tša Setšhaba, 1-718-560-5000