KUA New York, ka Labone June 6, 2013, Kgoro ya Yuropa ya Ditokelo tša Batho (ECHR) e ile ya laela Russia gore e lefe ka tsela e swanago Mohumagatšana V. Zhukova le Mohumagatšana Y. Avilkina Diranta tše 65 000. Balaodi ba Russia ba ile ba nyaka dipego tša kalafo tša Mohumagatšana Zhukova le Mohumagatšana Avilkina ntle le tumelelo ya bona. Kgoro e dirile phetho ya gore go dira seo ke go tshela tokelo ya motho ya go ba le sephiri, e lego seo se bitšwago “molao o bohlokwa wa motheo” wo o thekgwago ke Tumelelano ya Yuropa.

Phetho yeo e fedišitše ntwa ya semolao yeo e tšerego mengwaga e fetago e mehlano. Ka 2007, Motlatša Motšhotšhisi wa Motse wa St. Petersburg o ile a laela dipetlele gore di “romele dipego le ge e le dife tša ge Dihlatse tša Jehofa di gana tšhelo ya madi goba dikarolwana tša ona” ofising ya botšhotšhisi—go e na le go botša Dihlatse tšeo goba go hwetša tumelelo ya tšona. Ka gona, ka March 9, 2009, Dihlatse di ile tša dira kgopelo go ECHR ka molato wa Avilkina le Dihlatse tše Dingwe Kgahlanong le Russia. Ge Kgoro e dira phetho, e itše seo Russia e se dirilego se “gatakela ditokelo tša batho” le gona ya tiišetša gore ga go na “mabaka a kwagalago” a go phatlalatša tsebišo ya tša kalafo go balaodi ba mmušo.

Ge mmoleledi wa Dihlatse tša Jehofa kua Russia, Grigory Martynov, a bolela ka mafelelo a mabotse a tsheko ye, o itše: “Phetho yeo e dirilwego ke kgoro e tla thuša badudi ba Russia ka moka, gaešita dinaga tšeo e lego ditho tša Lekgotla la Yuropa, gore ba be le ditokelo tša bona tša motheo.”

Ba Ditaba:

Bakeng sa Ditšhabatšhaba: J. R. Brown, Ofisi ya Ditaba tša Boditšhaba, mogala +1 718 560 5000

Russia: Grigory Martynov, mogala +7 812 702 2691