NEW YORK—Go thoma ka March 22, 2014, Dihlatse tša Jehofa di tla thoma lesolo la lefase ka bophara la go laletša batho tiragalong yeo di e lebelelago e le ya bohlokwa kudu ya ngwaga: Segopotšo sa lehu la Kriste. Ngwagola, batho ba 19 241 252 ba bile gona tiragalong ye e kgethegilego. Lenyaga Dihlatse di holofela go fihlelela tlhora e mpsha ya bao ba tlago go ba gona Segopotšong seo se tlago go swarwa ka Mošupologo, April 14, ka morago ga ge letšatši le sobetše.

J. R. Brown, mmoleledi wa Dihlatse tša Jehofa ntlongkgolo ya tšona ya lefase ka bophara kua New York, o re: “Re kgodišegile gore bohle bao ba tlago go ba gona Segopotšong ba tla thabela tiragalo ye e bile ba tla holwa ke yona. Se se tloga se re kgothaletša gore re laletše batho ba bantši ka mo go ka kgonegago gore ba be le rena tiragalong ye e kgethwa.”

Ba Ditaba:

Bakeng sa Ditšhabatšhaba: J. R. Brown, Ofisi ya Ditšhabatšhaba, mogala +1 718 560 5000