Samuel Herd (yo a lego seswantšhong sa ka letsogong le letona) e lego setho sa sehlopha se bušago sa Dihlatse tša Jehofa, o phethile letšatši le lengwe le lengwe ka go nea polelo yeo e theilwego Beibeleng yeo e bego e fetolelwa ka Segerika.

Tiragalo ye gape e bile le lenaneo la kolobetšo ka Mokibelo, June 28; palomoka ya batho ba 337 ba ile ba kolobetšwa, palomoka ye e akaretša ba 305 bao ba bego ba le Gerika le ba 32 bao ba bego ba le Cyprus.

ATHENE, Gerika—Dihlatse tša Jehofa kua Gerika di be di swere Kopano ya Ditšhabatšhaba ka June 27-29, 2014 ya “Tšwelang Pele le Tsoma Mmušo wa Modimo Pele!” lepatlelong la Olympic Athletic Center of Athens, moo go bego go swaretše Dipapadi tša di-Olympic ka 2004. Barutwana ba Beibele ba e ka bago ba 35 863 ba be ba bokane lepatlelong le. Dikarolong tše dingwe tša lenaneo, batho bao e ka bago ba 3 093 ba be ba theeditše ka go kgokaganywa ka bidio kua Belgium le Cyprus, ke moka palomoka ya ba 38 956.

Bao ba bego ba le gona kopanong ba akaretša baeng bao ba tšwago Croatia, Hungary, Korea, Romania, Afrika Borwa Turkey le United States. Christina Michail, e lego molaodi wa lepatlelo la Olympic, o boletše gore: “Go be go thabiša go bona batho ba merafo e mentši, ba tšwago dinageng tše fapanego ka moka ba dutše fase ba tšea dinepe ba le mmogo; ke ratile kudu moya wa lerato wo o bego o le mo .... Ga se gantši re bona selo sa mohuta wo lepatlelong le. Gantši re ba le bathekgi ba dipapadi bao boitshwaro bja bona bo tlogago bo fapane le bjo; ke ka baka leo re kgahlilwego kudu le go thabiša ke go bogela tiragalo ye.”

Batho bao ba bego ba tlile kopanong ye ya Ditšhabatšhaba kua Olympic Athletic Center of Athens.

Robert Kern, e lego mmoleledi wa ofisi ya lekala la Gerika o okeditše ka gore: “Re hweditše mangwalo a makgolokgolo a ditebogo tša lenaneo gotee le sebaka sa go ba lenaneong le le bana babo rena ba tšwago dinageng tše dingwe. Go be go thabiša gakaakang go ba le barapedi gotee le rena ba bantši bao ba tšwago dinageng tše dingwe, gomme ye e bile tiragalo yeo re ka se e lebalego.”

Ba Ditaba:

Bakeng sa Ditšhabatšhaba: J. R. Brown, Ofisi ya Ditaba ya Ditšhabatšhaba, mogala +1 718 560 5000

Greece: Babis Andreopoulos, mogala +30 210 617 8606