TORONTO—Mo e ka bago Dihlatse tša Jehofa tše 150 di ile tša thoma lesolo le le kgethegilego la go ruta batho Beibele, leo le rulagantšwego ke ofisi ya lekala la Canada ka September le October 2014. Go dirilwe dithulaganyo tša go etela metse e 35 e lego kgole go dikologa naga ka moka.

Batho ba ka godimo ga 32 000 ba dula metseng ye e 35 ya Mainuit yeo Dihlatse di e etetšego e bontšhwago ka mebala e meserolwana.

Dihlatse di ile tša rulaganywa ka dihlopha gore di etele ditoropo le metsana go tloga Aklavik, Northwest Territories, ka bodikela go ya Kangiqsualujjuaq le Quebec ka bohlabela, e lego leeto la dikhilomithara tše 3 300. Bao ba bilego le karolo lesolong le ba ile ba ipatelela ditshenyagalelo tša leeto, go akaretša le dithekete tša difofane tšeo di bitšago diketekete tša ditolara.

Lesolo le le ile la fihla ditikologong tše fetago tše pedi le profenseng e tee yeo e bontšhitšwego ka mmala o motala.E nngwe ya ditoropo tšeo Dihlatse di e etetšego ke Paulatuk. E na le badudi ba ka bago 300 gomme e lebopong la Lewatle la Beaufort tikologong ya ka leboa la Northwest Territories.

Pele lesolo le thoma, Sehlopha se Bušago sa Dihlatse tša Jehofa se ile sa dumelela gore go fetolelwe bidio ya Ke ka Baka la Eng o Swanetše go Ithuta Beibele? ka Seinuktitut. Leleme le la Seinuit le bolelwa ke batho ba Canada ba ka bago ba 35 000 gomme le tšewa e le leleme la semmušo tikologong ya Nunavut le Northwest Territories.

Mohumagatšana Velma Illasiak, e lego hlogo ya sekolo kua Aklavik, o boletše mabapi le ketelo ya Dihlatse gore: “Barutwana ba thabetše seo le ba rutilego sona e bile ba dula ba nagana ka [dithuto tšeo] . . . Re nagana gore re swanetše go otarela bafsa ba mo sekolong dikopi tša dibolumo tše pedi tša puku ya Dipotšišo tša Bafsa le Dikarabo tše Šomago . . . Re le leboga kudu ka go diriša nako ya lena bakeng sa go tla sekolong le motseng wa rena.”

Ka morago ga go boledišana le Dihlatse le go bogela bidio ya Ke ka Baka la Eng o Swanetše go Ithuta Beibele?, Mna. Peter Iyaituk, e lego meyara wa toropo ya Ivujivik yeo e lego ka leboa la Quebec, o ile a fetša diiri tše pedi a bontšha baeng motse ka koloi ya gagwe. O ile a ba a ba iša boemafofaneng ka letšatši leo ba bego ba boela morago ka lona ke moka a ba leboga ka ketelo ya bona.

David Creamore, e lego Hlatse ya Jehofa o bontšha Mna. Peter Iyaituk, e lego meyara wa Ivujivik bidio ya Ke ka Baka la Eng o Swanetše go Ithuta Beibele?

Matthieu Rozon, e lego mmoleledi wa Dihlatse tša Jehofa kua Canada, o boletše gore: “Dihlatse tša Jehofa di thabela go ruta batho Beibele mahala. Bao ba bilego le karolo lesolong le ga ba itshole ka go diriša nako ya bona.”

Lesolong le leo le tšerego dikgwedi tše pedi, Dihlatse di fane ka dipuku tša ka godimo ga tše 37 000. Batho ba ka bago 600 ba kgopetše Dihlatse gore di ba etele gape gore ba tšwetše pele poledišano ya bona ka Beibele.

Ba Ditaba:

Bakeng sa Ditšhabatšhaba: J. R. Brown, Ofisi ya Ditaba tša Boditšhaba, mogala +1 718 560 5000

Canada: Matthieu Rozon, mogala +905 873 4100