MOROKAMI

Potšišo: Ge motho yo mongwe a be a ka go botšiša gore legodimong go bjang, o be o tla araba bjang?

Lengwalo: Joh 8:23

Kgatišo e Sepedišwago: Morokami wo o bolela ka seo Jesu le Tatagwe ba se utolotšego ka legodimo.

RUTA BATHO THEREŠO

Potšišo: Na o a dumela gore boporofeta bjo bja Beibele bo hlalosa seo re se bonago lehono?

Lengwalo: 2Ti 3:1-5

Therešo: Ka ge boporofeta bja Beibele bja mabapi le mehla ya bofelo bo phethagala gona bjale, re ka tshepa gore boporofeta bja mabapi le bokamoso bjo bokaone le bjona bo tla phethagala.

KE KA BAKA LA ENG O SWANETŠE GO ITHUTA BEIBELE? (Bidio)

Matseno: Re bontšha batho bidio e kopana yeo e bontšhago moo re ka hwetšago dikarabo tše di kgotsofatšago tša dipotšišo tšeo batho ba bantši ba ipotšišago tšona. [Bapala bidio yeo.]

Kgatišo e Sepedišwago: Puku ye e bontšha seo Beibele e se bolelago mabapi le kamoo Modimo a tlago go rarolla mathata a lefase. [Sepediša puku ya Seo Beibele e se Rutago goba ya Beibele e a re Ruta.]

ITIRELE THERO

Potšišo:

Lengwalo

Kgatišo e Sepedišwago: