Lenaneo la JW Library ke lenaneo la mahala leo go lona o ka kgonago go taonelouta Beibele le dikgatišo tše dingwe, dibidio le mananeo a go theetšwa o diriša founo ya gago, thabolete goba khomphutha.

KAMOO O KA LE HWETŠAGO: Eya Inthaneteng, ke moka o tsenye JW Library go tšwa karolwaneng ya app store. Lenaneo le le hwetšagala bakeng sa didirišwa tše di fapafapanego. Ge o le Inthaneteng, bula lenaneo la JW Library ke moka o kgethe dilo tšeo o nyakago go di taoneloutela sedirišweng sa gago. Ge e ba o sa kgone go tsena Inthaneteng ka gae, mohlomongwe o ka dira bjalo Holong ya Mmušo, bokgobapukung bja batho bohle goba mafelong a mangwe. Ge o šetše o taoneloutetše dikgatišo sedirišweng sa gago, ga go hlokagale gore o tsene Inthaneteng gore o kgone go di bula. Ka ge lenaneo le la JW Library le dula le kaonefatšwa, o swanetše go fela o tsena Inthaneteng gore o kgone go tsenya dilo tšeo di kaonefaditšwego ge di le gona.

KE KA BAKA LA ENG O SWANETŠE GO BA LE LONA? Lenaneo la JW Library le dira gore o kgone go thabela thuto ya motho ka noši e bile le dira gore go be bonolo go sepedišana le diboledi nakong ya diboka tša phuthego. Le gona le na le mohola ge o le tirelong ya tšhemo, kudukudu ge o nea bohlatse bjo bo sa rulaganyetšwago.