Jobo o ile a diila, a hwelwa le go babja wa go hwa, eupša o ile a tšwela pele a botega. Ka gona Sathane o ile a leka go mo nyamiša e le gore a se sa botega. Bagwera ba gagwe ba maaka ba bararo ba ile ba mo etela. Mathomong ba ile ba bontšha eka ba mo kwela bohloko. Ke moka ba ile ba dula le Jobo ka matšatši a šupa ba ikhomoletše, go se na le lentšu la kgothatšo leo ba mmotšago lona. Ka morago dipolelo tša bona di be di tletše ka ditatofatšo.

Jobo o ile a tšwela pele a botegela Jehofa go sa šetšwe kgateletšo e šoro.

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Go nyama kudu go ile gwa dira gore Jobo a be le dikgopolo tše di fošagetšego. Ka phošo o ile a phetha ka gore Modimo ga a na taba le gore o tšwela pele a botega

  • Ka baka la go nyama, Jobo ga se a ka a nagana mabaka a mangwe ao a ka bago a be a dira gore a tlaišege

  • Le ge Jobo a be a kwele bohloko, o ile a tšwela pele a bolela le balatofatši ba gagwe ka tsela yeo a ratago Jehofa