Pono ya Hesekiele e ile ya phethagala la mathomo ge Jerusalema ya bogologolo e be e fedišwa. Lehono pono ye e phethagala bjang?

9:1, 2

  • Monna yo a swerego seswaro sa enke sa bangwaledi o swantšhetša Jesu Kriste

  • Banna ba tshelelago bao ba swerego dibetša tša go pšhatlaganya ba swantšhetša madira a legodimong ao a etilwego pele ke Kriste

9:3-7

  • Ditho tša lešaba le legolo di tla swaiwa ge di ahlolwa gore ke dinku nakong ya masetlapelo a magolo

Ke swanetše go dira’ng gore ke tle ke hwetše leswao la go tlo phologa?