Psalme 51 e ngwadilwe ke Dafida ka morago ga gore moporofeta Nathane a mmotše ka sebe sa gagwe se segolo seo a se dirilego le Batseba. Letswalo la Dafida le be le mo tshwenya, ka gona ka boikokobetšo o ile a ipobola dibe tša gagwe.2Sa 12:1-14.

Dafida o be a dirile sebe eupša go ile gwa kgonega gore a lokiše tswalano ya gagwe le Modimo

51:3, 4, 8-12, 17

  • Pele ga ge a ka itshola gomme a ipobola dibe tša gagwe, letswalo le be le mo tshwenya

  • O ile a tshwenyega kudu ka baka la ge Modimo a be a se sa mo amogela moo a ilego a ikwa bjalo ka motho yo marapo a gagwe a pšhatlagantšwego

  • O be a kganyoga go lebalelwa, go tsošološa tswalano ya gagwe le Modimo le go hwetša lethabo leo a kilego a ba le lona

  • Ka boikokobetšo o ile a kgopela Jehofa gore a mo thuše go kwa

  • O be a kgodišegile gore Jehofa o tla mo lebalela