PHAFOGA!

Potšišo: Go bonagala bafsa bao ba nago le kgateletšego ya monagano ba oketšega ka lebelo. O nagana gore go ka dirwa eng ka bothata bjo?

Kgatišo e Sepedišwago: Makasine wo wa Phafoga! o nea ditšhišinyo tša kamoo bafsa ba ka lebeletšanago le kgateletšego ya monagano le kamoo batswadi ba bona ba ka ba thušago.

RUTA BATHO THEREŠO

Potšišo: Ke eng seo se dirago gore banyalani ba thabe?

Lengwalo: Ef 5:33

Therešo: Banyalani ba a thaba ge lenyalo la bona le e na le lerato le tlhompho.

NA DILO TŠE DI PHELAGO DI BOPILWE?

Potšišo: Na o nagana gore go a kwagala go dumela gore Modimo ke yena a bopilego dilo tše di phelago goba gore di no ba gona ka mohlolo?

Kgatišo e Sepedišwago: Poroutšha ye e bontšha bohlatse bjoo bo dirilego gore batho ba dumele go Mmopi yo bohlale. Nka rata go tlo boa gomme re tle re boledišane ka potšišo ye e lego go letlakala 29 yeo e rego: “Na go bohlokwa gore o dumela go eng?”

ITIRELE THERO

Potšišo:

Lengwalo:

Kgatišo e Sepedišwago: