Thishiri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Mohlomongwe tiragalong ye, Nehemia o ile a laela batho gore ba bokane bakeng sa borapedi bja therešo

  2. Go bile le mafelelo ao a thabišago

  3. Dihlogo tša Malapa di ile tša bokana bakeng sa go bona kamoo di ka latelago Molao wa Modimo kgauswi kudu

  4. Batho ba ile ba lokišetša go keteka Monyanya wa lethabo wa Mešaša